demberels@parliament.mn   51 261503

С. Дэмбэрэл - 2015-08-12 10:27:30

С.Дэмбэрэл гишүүн эдийн засгийг сэргээх цогц бодлого боловсруулсныг хүргэж байна УИХ-аас иргэд, бизнес эрхлэгчдийн хамгийн их хүлээж байсан тогтоол мөдхөн батлагдан гарна. Харамсалтай нь татварын өөрчлөлт болон эдийн засгийн өршөөл үзүүлэх тухай зарчмын шинжтэй ганц нэг заалтыг эс тооцвол үнэн хэрэгтээ энэ тогтоол эдийн засгийн идэвхжлийг нэмэгдүүлж санхүүгийн тогвортой байдлыг хангаж чадахгүй. 1800 хүрчихсэн байгаа валютын ханш энэ тогтоол гарснаар тогтворжихгүй нь тодорхой. Учир нь энэ чиглэлээр нэг ч заалт ороогүй. Эдийн засаг хүндэрч, бараа үйлчилгээний үнэ өдрөөс өдөрт нэмэгдэж буй хүнд хэцүү нөхцөлд иргэд үнийн өсөлтийг саармагжуулах, нийгмийн хамгааллыг сайжруулах чиглэлээр тодорхой зүйлүүд хүсэн хүлээж байгаа.Тэр хүлээлт бас талаар болох нь. Бичил, жижиг дунд бизнесийнхэн татвар, гааль, хяналт шалгалтын дарамтыг яг яаж, хэзээ зогсоох талаар тодорхой шийдэл хүлээж байгаа. Тэр нь тодорхой бус. 888 гэсэн “шидэт” тоо ярьсаар бараг бүтэн улирал өнгөрлөө, төслөө сугавчлан банкуудын хаалга сахисан бизнес эрхлэгчдэд тодорхой шийдэл хэрэгтэй, тэр нь бас л удааширсаар. Болзошгүй хямралын өмнө байгаа улс орон асуудалд ийм “уужуу”, ”хүлээцтэй” хандаж болмооргүй... Тиймээс УИХ-ын гишүүн С.Дэмбэрэл эдийн засгийг сэхээх иж бүрэн саналуудыг боловсоруулсан байна. Ингээд түүний боловсоруулсан саналыг бүрэн эхээр нь хүргэж байна./2014.05.07/ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИДЭВХЖЛИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ, САНХҮҮГИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 1.Ерөнхийлөгч, УИХ-ын гишүүд, Засгийн газраас өргөн барьсан татварын талаарх хуулийн төслүүдийг нэгтгэн татварын иж бүрэн шинэчлэл хийх санал боловсруулах үүрэг бүхий УИХ-ын ажлын хэсгийг яаралтай байгуулж 2014 оны 6 дугаар сард багтаан УИХ-д оруулж хэлэлцүүлэх. 2. Албан бус эдийн засаг, түүний дотор сүүдрийн эдийн засгийн хэмжээг багасгах, эдийн засаг, санхүүгийн үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах, төсвийн орлогын суурийг өргөжүүлэх, хэмжээг нэмэгдүүлэх зорилгоор эдийн засгийн үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах, өршөөл үзүүлэх тухай хуулийг боловсруулж 6 дугаар сард багтаан батлах. 3. Татвар, гааль, мэргэжлийн хяналт, нийгмийн даатгалын чиглэлээр аж ахуйн нэгжүүд, иргэдэд ногдуулсан 2013 оноос өмнөх торгууль, алданги, хүүг хүчингүй болгох, аж ахуйн нэгжүүдийн дансыг дур мэдэн хаахыг зогсоох, цагдаа, хууль шүүхийн байгууллагуудад шалгагдаж буй хэргүүдийг түдгэлзүүлэх талаар санал боловсруулж УИХ-д нэн яаралтай дэглэмээр хэлэлцүүлж холбогдох шийдвэр гаргах. 4. Төсвийн орлогын хэмжээг олон улсын эдийн засгийн байдалтай уялдуулан дахин тооцох, урсгал зардлыг хэмнэх, захиргааны үргүй зардал, тэвчиж болох зардлыг танах, царцаах, хөрөнгийн зардлыг дотор нь үр дүнгээ богино хугацаанд өгөх, ажлын байрыг хадгалах, нэмэгдүүлэх эдийн засгийн үр ашигтай хөрөнгө оруулалтын төслүүдэд тэргүүлэх ач холбогдол өгөх замаар сэлгэн байршуулах, төсвийн гадуур хэрэгжиж буй хөрөнгө оруулалтын төслүүдийн ил тод байдлыг хангах, хяналтыг сайжруулах, төсөвт тусгах чиглэлээр төсвийн тодотголыг УИХ-аар яаралтай дэглэмээр хэлэлцүүлэх. 5.Төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлтийг татвар, гаалийн байгууллагын ажилтнуудын эдийн засгийн урамшуулалтай холбосон удирдлагын бүх түвшний шийдвэрүүдийг хүчингүй болгох, татварын төлөвлөгөө биелүүлэх төрөл бүрийн аян зарлаж төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтын нэрээр бизнес эрхлэгчдийг дарамталдаг байдлыг 2014 оны 6 дугаар сарын 1-нээс эхлэн зогсоох. 6, Тусгай зөвшөөрөл, лицензийн тоог эрс цөөрүүлэх, бизнесийн дарамтгүй, хүнд сурталгүй орчин бий болгох чиглэлээр Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй шинэчлэлийн үйл явцыг дуусгаж 2014 оны 7 дугаар сарын 1 гэхэд Монгол улс бизнесийн шинэ орчинтой болсон байхаар үйл ажиллааагаа эрчимжүүлэх, холбогдох хууль тогтоомжинд нэмэлт, өөрчлөлт нэн яаралтай оруулах. 7. 2014 оны мөнгөний бодлогод тусгагдсан заалтуудын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх, төв банк, валютын зохицуулалтын тухай хуулиудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн төслүүдийг 2014 оны 6 дугаар сард багтаан УИХ-д оруулан батлуулах. 8. Валютын ханшийг тогтворжуулах, түүний бодит секторын үйл ажиллагаа болон инфляцид үзүүлж буй сөрөг нөлөөллүүдийг саармагжуулах, төлбөрийн тэнцэл, санхүү, эдийн засгийн болзошгүй хямралаас сэргийлэх зорилгоор дорхи бодлогын цогц арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсүгэй. Үүнд: 8.1.1. Валютын ханшийн хөдөлгөөний богино болон дунд хугацааны төсөөллийг Монгол банк, Засгийн газар, ҮСХороо хамтран гаргаж УИХ-д 5 дуаар сард багтаан танилцуулах. 8.1.2. Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, Засгийн газрын худалдан авалтын үйл ажиллагаанд спекулятив /дамын/ хүчин зүйлийн нөлөөлөлгүй, инфляцийг хөөрөгдөхгүй, эдийн засагт эерэг хүлээлт үүсгэх тооцооны дундаж ханшийг тодорхойлон валютын зах зээл тогтворжих хүртэлх хугацаагаар хэрэглэх боломжийг судлан хэрэгжүүлэх. 8.1.3 Арилжааны банкуудыг төгрөгийн болон валютын зээл, хадгаламжийн зохистой харьцааг банкуудын заавал байлгах нөөцийн доод хэмжээ, төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын шалгууруудыг суллах гэх мэт сэдэл үүсгэх замаар тогтоох, зэргээр эдийн засаг дахь долларжилтын түвшинг зохистой хэмжээнд бууруулах бодлогыг 2014 оны үлдэж буй саруудад хэрэгжүүлэх, үр дүнг Намрын чуулганаар УИХ-д танилцуулах. 8.1.4. Монгол улсын зээлжих зэрэглэлийг нэмэгдүүлэх, валютын ханшийн эрсдлээс хамгаалах, санхүүгийн үүсмэл хэрэгслүүдийн хэрэглээг бүх чиглэлд идэвхжүүлэх, гадаад валютын дотогшлох урсгалыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр Санхүүгийн тогтвортой байдлын Зөвлөлийн үйл ажиллагааг эрс идэвхжүүлж УИХ-ын холбогдох Байнгын хороонд 2 сар тутам мэдээлж холбогдох чиглэл авч байх. 8.1.5. Төв банкнаас валютын зах зээл, ханшийг удирдах чиглэлээр идэвхгүй, иж бүрэн бус бодлогын хандлага баримталж буйг эрс өөрчилж ханшийн хөдөлгөөнийг угтан харах, эрсдлээс сэргийлэх арга хэмжээг зөвхөн интервэнц хийх замаар бус, валютын зах зээлийн эрэлт, нийлүүлэлтэд нөлөөлж буй хүчин зүйлүүдийг сайтар тооцох замаар санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах үүрэг бүхий төрийн бусад институцуудтэй нягт уялдаа холбоотойгоор зохицуулах удирдлага-зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх. 8.1.6. Үндэсний мөнгөн тэмдэгтийн тогтоортой байдлыг хангах, ханшийн эрсдлээс хамгаалах зорилгоор СВОП/SWAP/ хэлэлцээр бий болсон боломж, нөхцөлүүдийг хувийн хэвшлийн, түүний дотор экспортлогч, импортлогч аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг дэмжих чиглэлээр сайжруулах талаар тодорхой бодлого боловсруулж хэрэгжүүлэх. 8.1.7. Олон улсын санхүүгийн зах зээлд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, нэр хүндтэй томоохон банкуудын салбарыг монголын арилжааны банкуудыг санхүүгийн урт хугацаааны хямд эх үүсвэрээр хангах, хөрөнгө оруулалтын томоохон төслүүдийг хамтарч хэрэгжүүлэх, синдикат зээл олгох гэх мэт хязгаарлагдмал хүрээнд банкны секторын өрсөлдөх чадвар, хөгжлийн үйл явцад эерэг нөлөө үзүүлэх чиглэлээр ажиллуулах. 8.1.8. Гадаадад буй монгол улсын иргэдийн хөрөнгийн урсгалыг татах, иргэд, аж ахуйн нэгжүүдийн гадаад дахь мөнгөн хадгаламжийг эх орондоо шилжүүлэх тааламжтай нөхцөл бүрдүүлэх, банкуудын гадаад хадгаламж, төрийн өмчийн аж ахуйн нэгжүүдийн гадаад төлбөр тооцоо, хадгаламжийн дансны гүйлгээнд үр дүнтэй хяналт тавих механизм бий болгох, Монгол улсын иргэд, аж ахуйн нэгжүүдийн гадаад дахь offshore дансыг эх орондоо onshore данс бий болгох талаар бодлого боловсруулж хэрэгжүүлэх. 9. Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан Санхүүгийн секторын шинэчлэлийн дунд хугацааны хөтөлбөр, төлөвлөгөөг боловсруулж 2014 оны 6 дугаар сард багтаан УИХ-аар батлуулах. 10. Хөгжлийн банкны бие даасан, хараат бус байдал, үр ашигтай ажиллах зарчим, засаглал, менежментийн бүтцэд оновчтой өөрчлөлт хийх, банкны системийн бүтцэд оруулах чиглэлээр хөгжлийн банкны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг боловсруулж УИХ-д 6 дугаар сард багтаан өргөн мэдүүлэх.

Хариулах - 2588

Зочин - 2022-06-26 17:02:34

Сайн байна уу?

Зочин - 2021-11-14 07:41:54

Сайн байна уу?

Зочин - 2021-11-14 07:26:10

Сайн байна уу?

Зочин - 2021-11-10 00:55:42

Сайн байна уу?

Зочин - 2021-02-13 12:16:14

Сайн байна уу?

Зочин - 2021-01-27 22:25:25

Сайн байна уу?

Зочин - 2021-01-25 00:14:21

Сайн байна уу?

Зочин - 2020-12-16 07:05:00

Сайн байна уу?

Зочин - 2020-12-16 06:33:37

Сайн байна уу?

Зочин - 2019-07-02 23:21:25

Сайн байна уу?

Зочин - 2019-07-02 14:30:06

Сайн байна уу?

Зочин - 2019-07-01 15:03:53

Сайн байна уу?

Зочин - 2019-07-01 10:56:11

Сайн байна уу?

Зочин - 2019-06-27 08:16:11

Сайн байна уу?

Зочин - 2019-06-26 02:55:06

Сайн байна уу?

Зочин - 2019-06-26 01:05:19

Сайн байна уу?

Зочин - 2019-06-24 05:55:00

Сайн байна уу?

Зочин - 2019-06-22 23:31:03

Сайн байна уу?

Зочин - 2019-06-22 15:51:24

Сайн байна уу?

Зочин - 2019-06-21 13:23:17

Сайн байна уу?

Зочин - 2019-06-19 16:47:14

Сайн байна уу?

Зочин - 2019-06-05 06:51:40

Сайн байна уу?

Зочин - 2019-06-04 16:31:11

Сайн байна уу?

Зочин - 2019-06-04 02:13:02

Сайн байна уу?

Зочин - 2019-06-03 11:34:52

Сайн байна уу?

Зочин - 2019-06-02 21:21:19

Сайн байна уу?

Зочин - 2019-06-02 07:22:36

Сайн байна уу?

Зочин - 2019-06-01 17:30:13

Сайн байна уу?

Зочин - 2019-06-01 03:34:59

Сайн байна уу?

Uvova81 - 2019-05-15 02:22:34

Uvova81

Odovu26 - 2019-05-13 09:49:24

Odovu26

Boyid31 - 2019-05-02 13:50:36

Boyid31

Apaho35 - 2019-04-30 09:42:39

Apaho35

Ibofo05 - 2019-04-21 15:47:34

Ibofo05

Uhema71 - 2019-04-19 00:51:42

Uhema71

Animi49 - 2019-04-14 20:41:50

Animi49

Ejexe37 - 2019-04-07 06:38:54

Ejexe37

Ameha04 - 2019-04-06 04:48:22

Ameha04

Gujad87 - 2019-03-29 05:58:01

Gujad87

Ohuxa37 - 2019-03-28 22:36:36

Ohuxa37

Oruxe31 - 2019-03-28 02:23:51

Oruxe31

Ucamu55 - 2019-03-27 14:36:04

Ucamu55

Badib56 - 2019-03-27 12:37:33

Badib56

Ujoye76 - 2019-03-27 10:45:51

Ujoye76

Ituha68 - 2019-03-27 08:54:27

Ituha68

Pulit20 - 2019-03-27 07:04:23

Pulit20

Riguq52 - 2019-03-27 05:16:49

Riguq52

Amemo88 - 2019-03-27 03:18:18

Amemo88

Oniza34 - 2019-03-27 01:25:12

Oniza34

Nilaf57 - 2019-03-26 11:41:48

Nilaf57

Furix91 - 2019-03-26 06:44:44

Furix91

Jasonkaw - 2019-03-25 23:13:01

Jasonkaw

Avemi97 - 2019-03-25 09:52:22

Avemi97

Aroqe37 - 2019-03-24 13:20:45

Aroqe37

Hakoz77 - 2019-03-23 12:34:12

Hakoz77

Luvat88 - 2019-03-22 14:09:07

Luvat88

Jahad90 - 2019-03-21 14:51:43

Jahad90

Afeje37 - 2019-03-21 09:46:21

Afeje37

Ofano97 - 2019-03-20 15:08:02

Ofano97

Ihoce22 - 2019-03-19 17:59:22

Ihoce22

Lefey92 - 2019-03-19 14:41:13

Lefey92

Qunas81 - 2019-03-19 12:56:23

Qunas81

Gexaq31 - 2019-03-19 11:10:37

Gexaq31

Azaro83 - 2019-03-19 09:27:51

Azaro83

Icizo23 - 2019-03-19 07:45:58

Icizo23

Wapic93 - 2019-03-19 06:03:42

Wapic93

Varut51 - 2019-03-19 04:19:57

Varut51

Depiv27 - 2019-03-19 02:33:25

Depiv27

Kuyem89 - 2019-03-19 00:44:08

Kuyem89

Opimu02 - 2019-03-18 22:52:01

Opimu02

Yuquf07 - 2019-03-18 21:01:55

Yuquf07

Denuw56 - 2019-03-18 19:14:32

Denuw56

Ipixo99 - 2019-03-18 17:26:13

Ipixo99

Izuda64 - 2019-03-18 15:38:37

Izuda64

Ejulo54 - 2019-03-18 13:42:33

Ejulo54

Pujex42 - 2019-03-18 11:57:30

Pujex42

Nojas07 - 2019-03-18 10:12:08

Nojas07

Gigod76 - 2019-03-18 08:30:28

Gigod76

Jahoc17 - 2019-03-18 06:48:50

Jahoc17

Urupe71 - 2019-03-18 05:06:41

Urupe71

Awoma21 - 2019-03-18 03:20:47

Awoma21

Upiku71 - 2019-03-18 01:29:25

Upiku71

Qabuh56 - 2019-03-17 23:36:34

Qabuh56

Pimus15 - 2019-03-17 21:37:51

Pimus15

Qirun00 - 2019-03-17 19:47:01

Qirun00

Pujet29 - 2019-03-17 17:56:18

Pujet29

Efivi99 - 2019-03-17 16:08:00

Efivi99

Ejaru73 - 2019-03-17 14:21:04

Ejaru73

Saliq66 - 2019-03-17 12:35:57

Saliq66

Herig46 - 2019-03-17 10:52:22

Herig46

Fihov66 - 2019-03-17 09:07:55

Fihov66

Henor25 - 2019-03-17 07:22:43

Henor25

Jaril43 - 2019-03-17 05:36:14

Jaril43

Ejotu18 - 2019-03-17 03:52:22

Ejotu18

Ovora67 - 2019-03-17 02:06:08

Ovora67

Ejuwu97 - 2019-03-17 00:15:30

Ejuwu97

Huwut07 - 2019-03-16 22:20:16

Huwut07

Mopox38 - 2019-03-16 20:27:58

Mopox38

Uquha12 - 2019-03-16 18:38:50

Uquha12

Yevas63 - 2019-03-16 16:52:28

Yevas63

Gicut27 - 2019-03-16 15:01:02

Gicut27

Bukaz36 - 2019-03-16 13:11:58

Bukaz36

Emeka69 - 2019-03-16 11:27:13

Emeka69

Xotoj45 - 2019-03-16 09:42:28

Xotoj45

Tiyem56 - 2019-03-16 08:00:05

Tiyem56

Yided17 - 2019-03-16 06:17:25

Yided17

Ludum39 - 2019-03-16 04:35:11

Ludum39

Aditu76 - 2019-03-16 02:49:56

Aditu76

Avupu82 - 2019-03-16 01:02:22

Avupu82

Ofake32 - 2019-03-15 23:05:42

Ofake32

Yamul67 - 2019-03-15 21:08:22

Yamul67

Akoya14 - 2019-03-15 19:14:45

Akoya14

Iqewi75 - 2019-03-15 17:23:45

Iqewi75

Oduwo26 - 2019-03-15 15:20:23

Oduwo26

Avebo17 - 2019-03-15 13:25:54

Avebo17

Epotu83 - 2019-03-15 11:33:20

Epotu83

Yovax46 - 2019-03-15 09:47:05

Yovax46

Yivup46 - 2019-03-15 08:03:28

Yivup46

Holok59 - 2019-03-15 06:18:54

Holok59

Yezem54 - 2019-03-15 04:28:49

Yezem54

Qakik37 - 2019-03-15 02:34:19

Qakik37

Kuwof09 - 2019-03-15 00:36:53

Kuwof09

Uyoqi09 - 2019-03-14 22:35:03

Uyoqi09

Wemur01 - 2019-03-14 20:35:45

Wemur01

Qegaj34 - 2019-03-14 18:42:17

Qegaj34

Xecez75 - 2019-03-14 16:44:12

Xecez75

Ivuva28 - 2019-03-14 14:43:57

Ivuva28

Ubayu33 - 2019-03-14 12:50:45

Ubayu33

Aduqu67 - 2019-03-14 10:59:30

Aduqu67

Tupug72 - 2019-03-14 09:16:54

Tupug72

Fekij65 - 2019-03-14 07:33:37

Fekij65

Oturi18 - 2019-03-14 05:49:34

Oturi18

Oqosa83 - 2019-03-14 04:00:06

Oqosa83

Ijude24 - 2019-03-14 02:09:32

Ijude24

Pihev63 - 2019-03-14 00:15:29

Pihev63

Opefi13 - 2019-03-13 22:14:52

Opefi13

Deqen74 - 2019-03-13 20:13:45

Deqen74

Acado70 - 2019-03-13 18:17:13

Acado70

Oqoca70 - 2019-03-13 16:21:41

Oqoca70

Aweqa05 - 2019-03-13 13:32:25

Aweqa05

Vetay73 - 2019-03-13 11:40:42

Vetay73

Kasip78 - 2019-03-13 09:55:56

Kasip78

Ayego64 - 2019-03-13 08:14:43

Ayego64

Gutaw33 - 2019-03-13 06:32:57

Gutaw33

Esizi64 - 2019-03-13 04:47:18

Esizi64

Galuh45 - 2019-03-13 03:00:12

Galuh45

Sabaj20 - 2019-03-13 01:09:29

Sabaj20

Ajuyo94 - 2019-03-12 23:07:07

Ajuyo94

Ipura13 - 2019-03-12 21:09:17

Ipura13

Ebepo74 - 2019-03-12 19:16:13

Ebepo74

Eriso50 - 2019-03-12 17:21:53

Eriso50

Qebad94 - 2019-03-12 15:26:07

Qebad94

Fabic26 - 2019-03-12 13:36:47

Fabic26

Zaxez48 - 2019-03-12 11:47:21

Zaxez48

Ihace23 - 2019-03-12 10:00:08

Ihace23

Matan11 - 2019-03-12 08:17:33

Matan11

Uwico01 - 2019-03-12 06:23:17

Uwico01

Julej47 - 2019-03-12 04:34:09

Julej47

Osagi51 - 2019-03-12 02:36:19

Osagi51

Huxoh60 - 2019-03-12 00:35:39

Huxoh60

Hulog51 - 2019-03-11 22:34:17

Hulog51

Agopa31 - 2019-03-11 20:36:06

Agopa31

Jewut13 - 2019-03-11 16:31:55

Jewut13

Egime07 - 2019-03-11 14:35:38

Egime07

Etora75 - 2019-03-11 12:41:05

Etora75

Zezal00 - 2019-03-11 10:51:09

Zezal00

Rofiw34 - 2019-03-11 09:05:34

Rofiw34

Onuwi05 - 2019-03-11 07:22:18

Onuwi05

Oneri30 - 2019-03-11 05:34:15

Oneri30

Qecel79 - 2019-03-11 03:47:47

Qecel79

Timoc41 - 2019-03-11 01:58:31

Timoc41

Eyaqe12 - 2019-03-11 00:03:20

Eyaqe12

Nufev36 - 2019-03-10 22:03:53

Nufev36

Tayod40 - 2019-03-10 20:09:23

Tayod40

Sixep58 - 2019-03-10 17:40:37

Sixep58

Uliqi95 - 2019-03-10 15:40:16

Uliqi95

Gazij44 - 2019-03-10 13:44:35

Gazij44

Uruja41 - 2019-03-10 11:47:26

Uruja41

Ixusa00 - 2019-03-10 09:53:58

Ixusa00

Usiza94 - 2019-03-10 08:03:12

Usiza94

Iqado56 - 2019-03-10 06:11:53

Iqado56

Udiqe37 - 2019-03-10 04:21:17

Udiqe37

Ugihi49 - 2019-03-10 02:27:22

Ugihi49

Nelab75 - 2019-03-10 00:27:52

Nelab75

Sukux29 - 2019-03-09 22:27:28

Sukux29

Segel69 - 2019-03-09 20:32:01

Segel69

Weqad92 - 2019-03-09 18:38:54

Weqad92

Iromo21 - 2019-03-09 17:01:19

Iromo21

Efiza65 - 2019-03-09 15:13:07

Efiza65

Unofu45 - 2019-03-09 13:20:24

Unofu45

Jeqif88 - 2019-03-09 11:29:07

Jeqif88

Iniri63 - 2019-03-09 09:42:39

Iniri63

Paxub04 - 2019-03-09 07:55:48

Paxub04

Igesa65 - 2019-03-09 06:09:35

Igesa65

Zotor06 - 2019-03-09 04:19:37

Zotor06

Odunu69 - 2019-03-09 02:29:56

Odunu69

Hulus13 - 2019-03-09 00:32:26

Hulus13

Lefeq19 - 2019-03-08 22:35:42

Lefeq19

Iwupe36 - 2019-03-08 20:31:42

Iwupe36

Zefus93 - 2019-03-08 18:38:58

Zefus93

Kusac89 - 2019-03-08 16:43:06

Kusac89

Izape97 - 2019-03-08 14:39:09

Izape97

Elale82 - 2019-03-08 12:42:41

Elale82

Elodo79 - 2019-03-08 10:51:00

Elodo79

Ohavo63 - 2019-03-08 09:02:33

Ohavo63

Gadey55 - 2019-03-08 07:15:19

Gadey55

Yokoq61 - 2019-03-08 05:29:03

Yokoq61

Daxix39 - 2019-03-08 03:36:52

Daxix39

Imemu17 - 2019-03-08 01:39:24

Imemu17

Viqak79 - 2019-03-07 23:40:58

Viqak79

Sevan29 - 2019-03-07 21:34:11

Sevan29

Dajas36 - 2019-03-07 19:31:04

Dajas36

Ripow99 - 2019-03-07 17:27:06

Ripow99

Ejiqa31 - 2019-03-07 15:00:52

Ejiqa31

Ufasu98 - 2019-03-07 13:05:38

Ufasu98

Danex05 - 2019-03-07 11:11:39

Danex05

Lasih08 - 2019-03-07 09:23:19

Lasih08

Apubo90 - 2019-03-07 07:38:46

Apubo90

Narab12 - 2019-03-07 05:49:16

Narab12

Iqoxo50 - 2019-03-07 03:56:08

Iqoxo50

Kefux46 - 2019-03-07 01:48:57

Kefux46

Axega91 - 2019-03-06 23:11:34

Axega91

Wolak31 - 2019-03-06 21:07:19

Wolak31

Uvefi78 - 2019-03-06 19:08:37

Uvefi78

Evati79 - 2019-03-06 17:06:54

Evati79

HenryMoofe - 2019-03-06 13:31:02

HenryMoofe

Usewo35 - 2019-03-06 11:18:35

Usewo35

HenryMoofe - 2019-03-06 03:50:14

HenryMoofe

HenryMoofe - 2019-03-05 17:20:04

HenryMoofe

Ohosi95 - 2019-03-05 12:51:50

Ohosi95

Epazo85 - 2019-03-04 16:14:09

Epazo85

Duxoh03 - 2019-03-04 14:08:08

Duxoh03

Rutom85 - 2019-03-04 12:07:19

Rutom85

Yonan12 - 2019-03-04 10:01:30

Yonan12

Nofus32 - 2019-03-04 07:54:30

Nofus32

Ekako89 - 2019-03-04 05:47:22

Ekako89

Acici70 - 2019-03-04 03:33:15

Acici70

Aluqi87 - 2019-03-04 01:23:22

Aluqi87

Hikih95 - 2019-03-03 23:13:04

Hikih95

Tunaq46 - 2019-03-03 21:00:34

Tunaq46

Homos83 - 2019-03-03 18:53:01

Homos83

Pulix32 - 2019-03-03 14:57:25

Pulix32

Niher59 - 2019-03-03 12:57:44

Niher59

Pinic18 - 2019-03-03 11:00:20

Pinic18

Pisec86 - 2019-03-03 08:53:01

Pisec86

Hozoj55 - 2019-03-03 06:45:56

Hozoj55

Laqed61 - 2019-03-03 04:23:25

Laqed61

Wafit25 - 2019-03-03 02:15:13

Wafit25

Lexab14 - 2019-03-03 00:09:40

Lexab14

Vutaf51 - 2019-03-02 22:01:01

Vutaf51

Opafo05 - 2019-03-02 19:51:48

Opafo05

Ikaji41 - 2019-03-02 17:47:01

Ikaji41

Nosey73 - 2019-03-02 15:39:08

Nosey73

Arogi50 - 2019-03-02 13:35:23

Arogi50

Kecaf22 - 2019-03-02 11:29:04

Kecaf22

Harox62 - 2019-03-02 09:31:20

Harox62

Seqip04 - 2019-03-02 07:36:28

Seqip04

Ibiru55 - 2019-03-02 05:38:07

Ibiru55

Zepek28 - 2019-03-02 03:31:54

Zepek28

Boyuq14 - 2019-03-02 00:39:06

Boyuq14

Ovoco84 - 2019-03-01 17:39:36

Ovoco84

Owiwa27 - 2019-03-01 11:57:46

Owiwa27

Iwezo93 - 2019-03-01 00:28:39

Iwezo93

Culuq23 - 2019-02-28 18:20:13

Culuq23

Adugo49 - 2019-02-28 13:36:21

Adugo49

Keyic86 - 2019-02-28 11:34:13

Keyic86

Ditin39 - 2019-02-28 09:31:26

Ditin39

Sodac57 - 2019-02-28 07:37:11

Sodac57

Kixuh03 - 2019-02-28 05:43:10

Kixuh03

Juwaf25 - 2019-02-28 03:45:28

Juwaf25

Ajapa30 - 2019-02-28 01:41:23

Ajapa30

Hovov36 - 2019-02-27 23:31:30

Hovov36

Ezozi58 - 2019-02-27 21:17:04

Ezozi58

Dapuv68 - 2019-02-27 19:04:01

Dapuv68

Itinu98 - 2019-02-27 16:54:06

Itinu98

Uxose25 - 2019-02-27 14:34:03

Uxose25

Biduz60 - 2019-02-27 12:30:20

Biduz60

Fopax07 - 2019-02-27 10:31:41

Fopax07

Vukiy88 - 2019-02-27 08:36:52

Vukiy88

Ocusu95 - 2019-02-27 06:43:22

Ocusu95

Obono18 - 2019-02-27 04:46:00

Obono18

Ixili56 - 2019-02-27 02:43:38

Ixili56

Oguxa19 - 2019-02-27 00:39:11

Oguxa19

Qewed19 - 2019-02-26 22:22:55

Qewed19

Zemis46 - 2019-02-26 20:06:53

Zemis46

Benop65 - 2019-02-26 17:48:28

Benop65

Saday68 - 2019-02-26 06:46:46

Saday68

Apoha51 - 2019-02-26 04:33:52

Apoha51

Afele44 - 2019-02-26 02:15:41

Afele44

Quniy51 - 2019-02-25 23:50:21

Quniy51

Ilope61 - 2019-02-25 21:17:10

Ilope61

Inuzo54 - 2019-02-25 18:43:59

Inuzo54

Atuyu54 - 2019-02-25 16:16:14

Atuyu54

Zejit10 - 2019-02-25 13:43:30

Zejit10

Tazak18 - 2019-02-25 11:11:06

Tazak18

Asizo78 - 2019-02-25 08:46:13

Asizo78

Obiga21 - 2019-02-25 06:27:17

Obiga21

Awesa08 - 2019-02-25 04:08:48

Awesa08

feeerardvOp - 2019-02-25 03:10:18

feeerardvOp

Ebapu71 - 2019-02-25 01:47:49

Ebapu71

Ibunu62 - 2019-02-24 23:23:08

Ibunu62

Pizer97 - 2019-02-24 20:45:30

Pizer97

Tabur42 - 2019-02-24 18:15:03

Tabur42

Weyew97 - 2019-02-24 15:47:52

Weyew97

Duzax60 - 2019-02-24 13:18:08

Duzax60

Obore62 - 2019-02-24 10:54:34

Obore62

Qagud15 - 2019-02-24 08:37:36

Qagud15

Rukoz41 - 2019-02-24 06:24:19

Rukoz41

Susel94 - 2019-02-24 04:07:38

Susel94

Yifut02 - 2019-02-24 01:48:22

Yifut02

Tezez04 - 2019-02-23 23:10:11

Tezez04

Tomek91 - 2019-02-23 20:37:01

Tomek91

Yohod32 - 2019-02-23 18:05:58

Yohod32

Iguhu02 - 2019-02-23 13:35:43

Iguhu02

Muyak62 - 2019-02-23 10:58:01

Muyak62

Igexa11 - 2019-02-23 08:40:02

Igexa11

Ulavu28 - 2019-02-23 06:25:38

Ulavu28

Ikajo77 - 2019-02-23 04:11:36

Ikajo77

Uqotu58 - 2019-02-23 01:52:59

Uqotu58

Livut61 - 2019-02-22 23:26:26

Livut61

Ucoza27 - 2019-02-22 20:51:01

Ucoza27

Kikah21 - 2019-02-22 18:18:44

Kikah21

Acoco15 - 2019-02-22 15:43:28

Acoco15

Iwuko34 - 2019-02-22 13:13:51

Iwuko34

Etemo18 - 2019-02-22 10:48:51

Etemo18

Lalic75 - 2019-02-22 08:25:46

Lalic75

Ecema70 - 2019-02-22 06:05:10

Ecema70

Esiza78 - 2019-02-22 03:42:47

Esiza78

Yorab37 - 2019-02-21 18:52:29

Yorab37

Ifexa97 - 2019-02-21 05:48:00

Ifexa97

Donnynup - 2019-02-21 02:39:02

Donnynup

Gowuk85 - 2019-02-20 23:32:40

Gowuk85

Sapib05 - 2019-02-20 20:44:14

Sapib05

Amafe82 - 2019-02-20 18:08:59

Amafe82

Genaq36 - 2019-02-20 15:34:51

Genaq36

Cicud05 - 2019-02-20 13:07:41

Cicud05

Utemo77 - 2019-02-20 10:39:54

Utemo77

Ecehe45 - 2019-02-20 08:13:35

Ecehe45

Juteq44 - 2019-02-20 05:49:32

Juteq44

Ifiki44 - 2019-02-20 03:18:49

Ifiki44

Xubuz85 - 2019-02-20 00:41:30

Xubuz85

Oxuba55 - 2019-02-19 21:58:59

Oxuba55

Epozo68 - 2019-02-19 19:15:26

Epozo68

Arixo92 - 2019-02-19 16:41:07

Arixo92

Udoya84 - 2019-02-19 14:13:58

Udoya84

Odoca92 - 2019-02-19 11:43:50

Odoca92

Poxur97 - 2019-02-19 09:18:59

Poxur97

Cumog66 - 2019-02-19 06:57:34

Cumog66

Onibe15 - 2019-02-19 04:38:05

Onibe15

Eqori68 - 2019-02-18 23:42:55

Eqori68

Ebavi99 - 2019-02-18 21:07:36

Ebavi99

Arowu90 - 2019-02-18 18:35:51

Arowu90

Wacul73 - 2019-02-18 16:11:20

Wacul73

Siham21 - 2019-02-18 13:47:52

Siham21

Otido87 - 2019-02-18 11:26:23

Otido87

Fifec39 - 2019-02-18 09:07:14

Fifec39

Ayete86 - 2019-02-18 06:53:00

Ayete86

Edaji23 - 2019-02-18 04:40:07

Edaji23

Edeje05 - 2019-02-18 02:18:16

Edeje05

Ruhit36 - 2019-02-17 23:34:01

Ruhit36

Citul84 - 2019-02-17 20:55:10

Citul84

Hezod78 - 2019-02-17 18:24:30

Hezod78

Omido79 - 2019-02-17 00:58:59

Omido79

Yecob29 - 2019-02-16 23:04:37

Yecob29

Zozeg61 - 2019-02-16 21:11:15

Zozeg61

Atewo04 - 2019-02-16 19:17:04

Atewo04

Rituw93 - 2019-02-16 17:23:00

Rituw93

Uzuru56 - 2019-02-16 15:30:09

Uzuru56

Abimo72 - 2019-02-16 13:41:23

Abimo72

Weriq86 - 2019-02-16 11:52:13

Weriq86

Ruwat17 - 2019-02-16 10:07:26

Ruwat17

Dobaq58 - 2019-02-16 08:24:36

Dobaq58

Boxad65 - 2019-02-16 06:37:55

Boxad65

Epuyu06 - 2019-02-16 04:49:38

Epuyu06

Ecilu99 - 2019-02-16 03:02:53

Ecilu99

Votey12 - 2019-02-16 01:10:29

Votey12

Pules65 - 2019-02-15 23:11:57

Pules65

Yiruk23 - 2019-02-15 21:13:37

Yiruk23

Lutoj04 - 2019-02-15 19:18:34

Lutoj04

Exeho19 - 2019-02-15 00:37:20

Exeho19

Ixaxa44 - 2019-02-14 06:11:41

Ixaxa44

Zivet14 - 2019-02-13 12:52:09

Zivet14

Imaxi73 - 2019-02-11 22:52:30

Imaxi73

Doyab10 - 2019-02-11 07:15:08

Doyab10

Woxap35 - 2019-02-10 14:11:21

Woxap35

Ufeqa65 - 2019-02-09 21:00:50

Ufeqa65

Ukolu82 - 2019-02-09 03:37:47

Ukolu82

Imela91 - 2019-02-08 11:09:07

Imela91

Direc41 - 2019-02-07 22:40:14

Direc41

Ixisi81 - 2019-02-07 03:34:02

Ixisi81

Ikape56 - 2019-02-06 12:18:00

Ikape56

Hijud46 - 2019-02-05 23:58:49

Hijud46

Uxoxa27 - 2019-02-05 13:28:17

Uxoxa27

gnzrlnu - 2019-02-05 10:16:59

gnzrlnu

Yakel52 - 2019-02-05 01:48:36

Yakel52

Qibic73 - 2019-02-04 14:47:43

Qibic73

Beboj66 - 2019-02-04 06:11:27

Beboj66

Uvigi44 - 2019-02-03 20:58:45

Uvigi44

Yakum11 - 2019-02-03 11:30:04

Yakum11

Conow08 - 2019-02-03 01:33:38

Conow08

Epawu01 - 2019-02-02 15:13:41

Epawu01

Akixu59 - 2019-02-02 04:55:58

Akixu59

Osipa59 - 2019-02-01 18:20:40

Osipa59

Wepip27 - 2019-02-01 07:21:03

Wepip27

Ediqe07 - 2019-01-31 21:34:50

Ediqe07

Bizob15 - 2019-01-31 05:17:14

Bizob15

Visic01 - 2019-01-30 18:02:50

Visic01

Tikis75 - 2019-01-30 12:50:49

Tikis75

Akife12 - 2019-01-30 04:07:30

Akife12

Dolap85 - 2019-01-29 09:19:35

Dolap85

Ukejo44 - 2019-01-29 01:33:04

Ukejo44

Keyej74 - 2019-01-28 16:18:20

Keyej74

Doquv75 - 2019-01-28 05:40:28

Doquv75

Xuhov63 - 2019-01-23 13:51:24

Xuhov63

Ufaza80 - 2019-01-22 20:23:09

Ufaza80

Ubuse61 - 2019-01-21 22:02:16

Ubuse61

Talij98 - 2019-01-21 09:04:32

Talij98

DerekTam - 2019-01-21 01:47:20

DerekTam

Pugax58 - 2019-01-20 15:17:53

Pugax58

Vacuj41 - 2019-01-19 21:13:08

Vacuj41

DerekTam - 2019-01-19 07:51:04

DerekTam

Ovugo17 - 2019-01-18 23:46:21

Ovugo17

Tuden73 - 2019-01-18 11:11:08

Tuden73

Exira86 - 2019-01-17 21:21:59

Exira86

Zisih62 - 2019-01-17 09:25:07

Zisih62

Uteke31 - 2019-01-16 15:25:48

Uteke31

Ludec97 - 2019-01-16 08:08:59

Ludec97

Ebumu42 - 2019-01-15 15:45:38

Ebumu42

Siluc85 - 2019-01-15 05:52:44

Siluc85

Ozobi27 - 2019-01-14 14:06:13

Ozobi27

Paqeh19 - 2019-01-14 06:30:04

Paqeh19

Agara96 - 2019-01-13 15:04:32

Agara96

GerardvOp - 2019-01-13 06:12:20

GerardvOp

Yaveq76 - 2019-01-13 04:30:07

Yaveq76

Ofadu42 - 2019-01-12 11:34:31

Ofadu42

Hefav07 - 2019-01-11 22:32:54

Hefav07

Hegub31 - 2019-01-11 09:46:37

Hegub31

Vexof33 - 2019-01-10 16:22:40

Vexof33

GerardvOp - 2019-01-10 10:50:52

GerardvOp

Apoki46 - 2019-01-10 04:34:16

Apoki46

Obori22 - 2019-01-09 09:57:21

Obori22

Agako90 - 2019-01-08 20:48:42

Agako90

Izata67 - 2019-01-08 08:09:04

Izata67

Cafov22 - 2019-01-07 13:51:28

Cafov22

Siqow84 - 2019-01-06 20:17:48

Siqow84

Mudey90 - 2019-01-06 09:50:55

Mudey90

Adaqo07 - 2019-01-05 16:57:22

Adaqo07

Nixeg83 - 2019-01-05 08:50:29

Nixeg83

Uharu56 - 2019-01-04 11:26:31

Uharu56

Figum19 - 2019-01-03 15:17:06

Figum19

Litev17 - 2019-01-03 12:42:00

Litev17

Oqewe74 - 2019-01-03 10:16:43

Oqewe74

Opoxu82 - 2019-01-03 07:58:21

Opoxu82

Tiloh08 - 2019-01-03 05:44:23

Tiloh08

Nuses21 - 2019-01-03 03:30:42

Nuses21

Ubofa94 - 2019-01-02 17:33:25

Ubofa94

Maqan80 - 2019-01-02 01:01:23

Maqan80

Uweji04 - 2019-01-01 12:33:53

Uweji04

Rihac61 - 2019-01-01 05:25:22

Rihac61

Avode91 - 2018-12-31 15:18:03

Avode91

Sapun25 - 2018-12-31 08:28:42

Sapun25

Decaq11 - 2018-12-30 16:39:13

Decaq11

Ijene55 - 2018-12-30 03:30:09

Ijene55

Icuba41 - 2018-12-29 10:12:36

Icuba41

Sovar44 - 2018-12-28 12:51:03

Sovar44

Amica90 - 2018-12-28 00:59:28

Amica90

Xidul32 - 2018-12-27 11:44:40

Xidul32

Ogaru06 - 2018-12-27 03:29:30

Ogaru06

Zivug30 - 2018-12-26 12:50:23

Zivug30

Lezah44 - 2018-12-26 05:27:22

Lezah44

Wukex93 - 2018-12-25 14:21:47

Wukex93

Okasu21 - 2018-12-25 07:51:27

Okasu21

Somen18 - 2018-12-24 22:13:04

Somen18

Likag41 - 2018-12-24 11:22:16

Likag41

Ewufe59 - 2018-12-24 03:37:06

Ewufe59

Marav62 - 2018-12-23 12:43:36

Marav62

Jeyeh24 - 2018-12-23 03:42:28

Jeyeh24

Iwiwi57 - 2018-12-20 21:10:10

Iwiwi57

Ekuvu52 - 2018-12-19 11:53:45

Ekuvu52

Afale90 - 2018-12-19 00:51:23

Afale90

Apoko40 - 2018-12-18 11:44:30

Apoko40

Loveq02 - 2018-12-18 05:02:04

Loveq02

Efeju71 - 2018-12-17 15:20:41

Efeju71

Yoviz27 - 2018-12-17 08:51:41

Yoviz27

Hoguk83 - 2018-12-17 01:59:41

Hoguk83

Eziju09 - 2018-12-16 10:13:21

Eziju09

Fuqor19 - 2018-12-15 16:11:56

Fuqor19

Ozulu20 - 2018-12-15 07:15:28

Ozulu20

Ekomu01 - 2018-12-14 14:24:39

Ekomu01

Otepa29 - 2018-12-14 07:36:11

Otepa29

Getak28 - 2018-12-13 20:28:40

Getak28

Kajiz69 - 2018-12-13 07:09:37

Kajiz69

Qeqay75 - 2018-12-12 15:41:37

Qeqay75

Kuvor38 - 2018-12-12 12:00:57

Kuvor38

Laxak96 - 2018-12-12 08:21:52

Laxak96

Isofa56 - 2018-12-12 04:48:05

Isofa56

Iviti51 - 2018-12-12 01:04:37

Iviti51

Xujan41 - 2018-12-11 21:13:02

Xujan41

Ejohu77 - 2018-12-11 17:24:18

Ejohu77

Utavi29 - 2018-12-11 13:33:28

Utavi29

Yogot49 - 2018-12-11 09:49:56

Yogot49

Xisuz09 - 2018-12-11 06:07:35

Xisuz09

Epudo54 - 2018-12-11 02:25:18

Epudo54

Yegom64 - 2018-12-10 22:35:57

Yegom64

Bitem84 - 2018-12-10 08:42:10

Bitem84

Uciha14 - 2018-12-09 20:35:46

Uciha14

Xazav95 - 2018-12-09 00:54:37

Xazav95

Arabe02 - 2018-12-08 09:42:47

Arabe02

Anilu28 - 2018-12-07 14:02:58

Anilu28

Exife17 - 2018-12-07 04:00:39

Exife17

Esubi74 - 2018-12-06 05:40:05

Esubi74

Voqog88 - 2018-12-05 09:31:58

Voqog88

Uceda86 - 2018-12-04 13:26:30

Uceda86

Layib62 - 2018-12-03 14:55:16

Layib62

Kuqug00 - 2018-12-03 01:48:09

Kuqug00

Qupuz09 - 2018-12-02 04:55:35

Qupuz09

Ijoyo63 - 2018-12-01 09:43:53

Ijoyo63

Ebaku28 - 2018-11-30 13:51:17

Ebaku28

Jimon72 - 2018-11-29 13:45:07

Jimon72

Owece04 - 2018-11-29 03:33:41

Owece04

Ezihe43 - 2018-11-28 06:23:39

Ezihe43

Token97 - 2018-11-28 00:54:57

Token97

Wagep47 - 2018-11-27 21:18:51

Wagep47

Kexow31 - 2018-11-27 17:52:16

Kexow31

Xunen12 - 2018-11-27 12:59:06

Xunen12

Luhug24 - 2018-11-27 07:48:33

Luhug24

Tulum01 - 2018-11-27 03:21:01

Tulum01

Babap37 - 2018-11-26 23:38:30

Babap37

Saguc81 - 2018-11-26 20:00:57

Saguc81

Abaro18 - 2018-11-26 16:30:17

Abaro18

Lorac63 - 2018-11-26 13:00:14

Lorac63

Esola00 - 2018-11-26 09:37:52

Esola00

Upiji33 - 2018-11-26 06:17:26

Upiji33

Otisu27 - 2018-11-26 03:01:09

Otisu27

Ataqi93 - 2018-11-25 23:40:40

Ataqi93

Oradi68 - 2018-11-25 20:15:25

Oradi68

Ezire60 - 2018-11-25 16:58:51

Ezire60

Xujeb96 - 2018-11-25 13:40:46

Xujeb96

Heyek76 - 2018-11-25 10:22:37

Heyek76

Moqet08 - 2018-11-25 07:09:08

Moqet08

Ojeya44 - 2018-11-25 03:57:26

Ojeya44

Gubas40 - 2018-11-25 00:35:26

Gubas40

Iqiba07 - 2018-11-24 21:02:04

Iqiba07

Ujaqo77 - 2018-11-24 14:34:56

Ujaqo77

Uzona92 - 2018-11-24 10:28:06

Uzona92

Iqole24 - 2018-11-24 06:33:12

Iqole24

Ekitu84 - 2018-11-24 02:47:02

Ekitu84

Acelo40 - 2018-11-23 22:50:18

Acelo40

Xebic38 - 2018-11-23 18:59:38

Xebic38

Tavun16 - 2018-11-23 15:21:11

Tavun16

Vudas39 - 2018-11-23 11:37:01

Vudas39

Ecika77 - 2018-11-23 08:04:46

Ecika77

Ahuti04 - 2018-11-23 04:33:01

Ahuti04

Cegux09 - 2018-11-23 00:53:32

Cegux09

Qigeb45 - 2018-11-22 21:10:08

Qigeb45

Vakot39 - 2018-11-22 17:33:15

Vakot39

Agoma30 - 2018-11-22 14:01:51

Agoma30

Famus46 - 2018-11-22 10:30:12

Famus46

Colos23 - 2018-11-22 07:02:30

Colos23

Fedif17 - 2018-11-22 03:35:50

Fedif17

Xiveg23 - 2018-11-21 23:57:21

Xiveg23

Anuta39 - 2018-11-21 20:04:28

Anuta39

Ezefi16 - 2018-11-21 16:28:07

Ezefi16

Zekul92 - 2018-11-21 12:29:39

Zekul92

Vodut82 - 2018-11-21 08:42:10

Vodut82

Qohir51 - 2018-11-21 04:53:45

Qohir51

Igiwi08 - 2018-11-21 01:11:11

Igiwi08

Emiqe55 - 2018-11-20 21:26:07

Emiqe55

Inabo36 - 2018-11-20 17:53:08

Inabo36

Woqus78 - 2018-11-20 14:22:22

Woqus78

Jupov92 - 2018-11-20 10:53:22

Jupov92

Kuvul47 - 2018-11-20 07:29:20

Kuvul47

Udume76 - 2018-11-20 04:11:12

Udume76

Ejivo87 - 2018-11-20 00:42:03

Ejivo87

Vobih43 - 2018-11-19 21:07:10

Vobih43

Ubopo09 - 2018-11-19 17:33:54

Ubopo09

Agura17 - 2018-11-19 03:55:49

Agura17

Lowit08 - 2018-11-19 00:24:07

Lowit08

Loroc57 - 2018-11-18 20:45:34

Loroc57

Ovimi81 - 2018-11-18 17:13:49

Ovimi81

Amiye09 - 2018-11-18 13:02:14

Amiye09

Bihih60 - 2018-11-18 08:59:58

Bihih60

Ehubo13 - 2018-11-18 05:00:32

Ehubo13

Sagor07 - 2018-11-18 00:58:16

Sagor07

Qusax59 - 2018-11-17 20:43:57

Qusax59

Uneco74 - 2018-11-17 16:42:55

Uneco74

Yedif88 - 2018-11-17 12:40:31

Yedif88

Imoki76 - 2018-11-17 08:46:00

Imoki76

Eneme25 - 2018-11-17 04:45:49

Eneme25

Uvubo68 - 2018-11-17 00:42:21

Uvubo68

Yanun32 - 2018-11-16 20:34:31

Yanun32

Egosi58 - 2018-11-16 16:41:49

Egosi58

Eriba51 - 2018-11-16 09:26:37

Eriba51

Mipum80 - 2018-11-16 01:49:44

Mipum80

Guqok59 - 2018-11-15 19:11:43

Guqok59

Mokef41 - 2018-11-15 14:49:20

Mokef41

Ucowe15 - 2018-11-15 10:38:08

Ucowe15

Cudiq03 - 2018-11-15 06:35:06

Cudiq03

Xined54 - 2018-11-15 02:30:04

Xined54

Avake64 - 2018-11-14 22:11:51

Avake64

Yipak72 - 2018-11-14 17:54:05

Yipak72

Caxeb75 - 2018-11-14 13:46:22

Caxeb75

Ajufa01 - 2018-11-14 09:38:27

Ajufa01

Nobeq98 - 2018-11-14 05:33:19

Nobeq98

Hoxik27 - 2018-11-14 01:22:20

Hoxik27

Ahoku63 - 2018-11-13 20:58:48

Ahoku63

Anoyo60 - 2018-11-13 16:39:16

Anoyo60

Oqiku76 - 2018-11-13 12:35:40

Oqiku76

Oribi00 - 2018-11-13 08:40:34

Oribi00

Lehuy05 - 2018-11-13 04:45:25

Lehuy05

Hikob05 - 2018-11-13 00:46:20

Hikob05

Uribu08 - 2018-11-12 20:34:32

Uribu08

Iluju19 - 2018-11-12 16:32:57

Iluju19

Uvoba17 - 2018-11-12 12:39:27

Uvoba17

Esese78 - 2018-11-12 08:37:26

Esese78

Pakup28 - 2018-11-12 04:54:45

Pakup28

Ujoxi97 - 2018-11-12 01:01:59

Ujoxi97

Jorib66 - 2018-11-11 21:00:19

Jorib66

Uwori41 - 2018-11-10 22:06:40

Uwori41

Usota77 - 2018-11-10 18:00:53

Usota77

Uhafe97 - 2018-11-10 10:23:22

Uhafe97

Mofin24 - 2018-11-10 06:42:55

Mofin24

Yipud47 - 2018-11-10 03:06:32

Yipud47

Viror02 - 2018-11-09 23:16:13

Viror02

Yogel85 - 2018-11-09 19:29:44

Yogel85

Goxob21 - 2018-11-09 15:34:18

Goxob21

Juyuk56 - 2018-11-09 11:39:08

Juyuk56

Fexir49 - 2018-11-09 07:54:02

Fexir49

Vehak54 - 2018-11-09 04:02:15

Vehak54

Ecofa70 - 2018-11-09 00:11:25

Ecofa70

Likuw19 - 2018-11-08 20:16:51

Likuw19

Gucux69 - 2018-11-08 16:04:05

Gucux69

Ubazi92 - 2018-11-08 12:17:02

Ubazi92

Oriwo62 - 2018-11-08 08:32:20

Oriwo62

Fifut47 - 2018-11-08 04:49:54

Fifut47

Obuxi72 - 2018-11-08 01:03:45

Obuxi72

Awumi88 - 2018-11-07 21:06:46

Awumi88

Igiku56 - 2018-11-07 17:12:50

Igiku56

Ibaro58 - 2018-11-07 13:03:38

Ibaro58

Kigev95 - 2018-11-07 09:17:34

Kigev95

Axako47 - 2018-11-07 05:34:53

Axako47

Heriq94 - 2018-11-07 01:48:14

Heriq94

Podos32 - 2018-11-06 21:48:51

Podos32

Gubib90 - 2018-11-06 17:58:17

Gubib90

Ecaqi99 - 2018-11-06 12:13:08

Ecaqi99

Ireka28 - 2018-11-06 06:26:33

Ireka28

Kiqal34 - 2018-11-06 01:07:47

Kiqal34

Atana53 - 2018-11-05 19:56:45

Atana53

Qokuq95 - 2018-11-05 14:22:52

Qokuq95

Toyab08 - 2018-11-05 07:58:29

Toyab08

Sowut68 - 2018-11-05 02:16:55

Sowut68

Uyugi61 - 2018-11-04 20:48:07

Uyugi61

Savov41 - 2018-11-04 15:41:20

Savov41

Apuwo94 - 2018-11-04 10:52:46

Apuwo94

Nihuj82 - 2018-11-04 06:22:24

Nihuj82

Tifim49 - 2018-11-04 02:10:24

Tifim49

Eqoha70 - 2018-11-03 22:03:06

Eqoha70

Odido37 - 2018-11-03 18:03:39

Odido37

Ocewo52 - 2018-11-03 13:31:30

Ocewo52

Upobe01 - 2018-11-03 09:08:30

Upobe01

Evuki39 - 2018-11-03 05:05:25

Evuki39

Yocuw80 - 2018-11-03 01:00:22

Yocuw80

Eveco37 - 2018-11-02 20:51:53

Eveco37

Xawof97 - 2018-11-02 16:56:20

Xawof97

Epuge63 - 2018-11-02 10:17:36

Epuge63

Xaroj04 - 2018-11-02 05:49:46

Xaroj04

Uhepe77 - 2018-11-02 01:37:16

Uhepe77

Siwid89 - 2018-11-01 21:24:40

Siwid89

Wuhiz23 - 2018-11-01 17:24:11

Wuhiz23

Pexux33 - 2018-11-01 12:15:51

Pexux33

Lulik87 - 2018-11-01 07:30:29

Lulik87

Burag24 - 2018-11-01 03:16:24

Burag24

Yehat86 - 2018-10-31 23:07:33

Yehat86

Ekevo26 - 2018-10-31 18:44:28

Ekevo26

Nipel87 - 2018-10-31 13:39:19

Nipel87

Ajigu39 - 2018-10-31 09:00:41

Ajigu39

Vimez76 - 2018-10-31 04:38:16

Vimez76

Azito14 - 2018-10-31 00:28:04

Azito14

Socog81 - 2018-10-30 20:20:56

Socog81

Liqej81 - 2018-10-30 15:49:43

Liqej81

Jalec43 - 2018-10-30 11:13:06

Jalec43

Vojuz76 - 2018-10-30 06:57:07

Vojuz76

Sekib93 - 2018-10-30 02:47:43

Sekib93

Itija30 - 2018-10-29 22:41:18

Itija30

Esobu01 - 2018-10-29 18:29:41

Esobu01

Uxohi96 - 2018-10-29 13:50:40

Uxohi96

Tujet28 - 2018-10-29 08:50:11

Tujet28

Kuviy39 - 2018-10-29 04:29:58

Kuviy39

Adisu03 - 2018-10-29 00:14:46

Adisu03

Amoba14 - 2018-10-28 20:19:01

Amoba14

Vevid76 - 2018-10-26 14:40:07

Vevid76

Irize04 - 2018-10-26 11:47:15

Irize04

Soxap84 - 2018-10-26 08:56:21

Soxap84

Osani33 - 2018-10-26 06:06:13

Osani33

Omiri34 - 2018-10-26 03:16:12

Omiri34

Dejoq32 - 2018-10-26 00:20:54

Dejoq32

Huhah08 - 2018-10-25 21:21:44

Huhah08

Juriv87 - 2018-10-25 18:29:45

Juriv87

Ifana87 - 2018-10-25 15:37:37

Ifana87

Roqax81 - 2018-10-25 12:27:40

Roqax81

Akake81 - 2018-10-25 09:34:57

Akake81

Vicud63 - 2018-10-25 06:38:36

Vicud63

Wakup72 - 2018-10-25 03:41:38

Wakup72

Ikoru40 - 2018-10-25 00:41:05

Ikoru40

Xudof37 - 2018-10-24 21:41:48

Xudof37

Famoq42 - 2018-10-24 15:25:24

Famoq42

Ujaga52 - 2018-10-24 12:36:21

Ujaga52

Wokex89 - 2018-10-24 09:47:52

Wokex89

Velut47 - 2018-10-24 07:01:03

Velut47

Inupu39 - 2018-10-24 04:10:38

Inupu39

Namor71 - 2018-10-24 01:06:49

Namor71

Kifab54 - 2018-10-23 22:16:43

Kifab54

Oyige92 - 2018-10-23 19:27:11

Oyige92

Ijaqa10 - 2018-10-23 16:35:34

Ijaqa10

Vuloz17 - 2018-10-23 13:47:49

Vuloz17

Vuhot99 - 2018-10-23 11:00:25

Vuhot99

Pafid48 - 2018-10-23 08:15:15

Pafid48

Umoyi57 - 2018-10-23 05:28:28

Umoyi57

Riced41 - 2018-10-23 02:43:49

Riced41

Iroto20 - 2018-10-22 23:51:27

Iroto20

Atuju98 - 2018-10-22 21:00:17

Atuju98

Qimoc41 - 2018-10-22 18:10:52

Qimoc41

Xulam48 - 2018-10-22 15:02:20

Xulam48

Idiwu26 - 2018-10-22 12:10:16

Idiwu26

Ipesi25 - 2018-10-22 09:16:11

Ipesi25

Diboh63 - 2018-10-22 06:23:17

Diboh63

Zavil49 - 2018-10-22 03:33:16

Zavil49

Emeyo47 - 2018-10-22 00:37:57

Emeyo47

Epeze48 - 2018-10-21 21:37:06

Epeze48

Dufox99 - 2018-10-21 18:38:38

Dufox99

Fecew62 - 2018-10-21 15:19:29

Fecew62

Cojap95 - 2018-10-21 12:30:32

Cojap95

Vijuv87 - 2018-10-21 09:41:15

Vijuv87

Zuzuk81 - 2018-10-21 06:48:51

Zuzuk81

Ulowu94 - 2018-10-21 04:00:55

Ulowu94

Qufeq69 - 2018-10-21 01:10:46

Qufeq69

Rizib70 - 2018-10-20 22:17:54

Rizib70

Pokac45 - 2018-10-20 19:26:48

Pokac45

Ikovo84 - 2018-10-20 16:37:28

Ikovo84

Tohun19 - 2018-10-20 01:37:21

Tohun19

Egoqe75 - 2018-10-19 22:45:48

Egoqe75

Uluva21 - 2018-10-19 19:52:48

Uluva21

Yofah37 - 2018-10-19 17:03:28

Yofah37

Xugon66 - 2018-10-19 14:10:55

Xugon66

Guwer03 - 2018-10-19 11:18:47

Guwer03

Qufub76 - 2018-10-19 08:29:21

Qufub76

Oreru30 - 2018-10-19 05:38:40

Oreru30

Eqeko61 - 2018-10-19 02:41:52

Eqeko61

Eroda38 - 2018-10-18 23:40:51

Eroda38

Morib06 - 2018-10-18 20:38:10

Morib06

Libad59 - 2018-10-18 17:43:23

Libad59

Yejul47 - 2018-10-18 14:42:19

Yejul47

Esaho88 - 2018-10-18 11:44:35

Esaho88

Batoh17 - 2018-10-18 08:45:59

Batoh17

Evifa31 - 2018-10-18 05:45:15

Evifa31

Koqav24 - 2018-10-18 02:46:44

Koqav24

Ohuti05 - 2018-10-17 23:43:36

Ohuti05

Vavom83 - 2018-10-17 20:42:28

Vavom83

Ibeda72 - 2018-10-17 17:42:28

Ibeda72

Yinib89 - 2018-10-17 14:43:52

Yinib89

Ajobu86 - 2018-10-17 11:49:11

Ajobu86

Ufegu52 - 2018-10-17 08:55:59

Ufegu52

Vakoq91 - 2018-10-17 06:02:40

Vakoq91

Opofo15 - 2018-10-17 03:10:07

Opofo15

Alike07 - 2018-10-17 00:08:05

Alike07

Qiyib55 - 2018-10-16 21:05:43

Qiyib55

Fujux21 - 2018-10-16 17:54:39

Fujux21

Yijed43 - 2018-10-16 14:55:48

Yijed43

Ewima51 - 2018-10-16 11:50:30

Ewima51

Xogiv71 - 2018-10-16 08:58:14

Xogiv71

Ajeqo32 - 2018-10-16 06:03:15

Ajeqo32

Xekef38 - 2018-10-16 03:01:22

Xekef38

Arote90 - 2018-10-15 23:47:01

Arote90

Acusi89 - 2018-10-15 20:29:35

Acusi89

Isezi45 - 2018-10-15 17:22:20

Isezi45

Zilav72 - 2018-10-15 14:09:14

Zilav72

Yixir27 - 2018-10-15 11:11:31

Yixir27

Arohi14 - 2018-10-15 08:17:23

Arohi14

Usavi87 - 2018-10-15 05:15:59

Usavi87

Ohomo38 - 2018-10-15 02:14:51

Ohomo38

Pubup25 - 2018-10-14 23:07:16

Pubup25

Ayale07 - 2018-10-14 19:59:42

Ayale07

Ojolu04 - 2018-10-14 17:01:45

Ojolu04

Epiyu55 - 2018-10-14 14:03:38

Epiyu55

Omeru87 - 2018-10-14 11:04:15

Omeru87

Yexap31 - 2018-10-14 08:07:04

Yexap31

Tavuq76 - 2018-10-14 05:07:21

Tavuq76

Yoguy31 - 2018-10-14 02:12:12

Yoguy31

Ihopo19 - 2018-10-13 22:32:26

Ihopo19

Jukig96 - 2018-10-13 18:13:27

Jukig96

Qitax44 - 2018-10-13 15:27:23

Qitax44

Ifuxu34 - 2018-10-13 12:50:03

Ifuxu34

Ovalu46 - 2018-10-13 10:10:51

Ovalu46

Cujow48 - 2018-10-13 07:32:41

Cujow48

Xiyaw02 - 2018-10-13 04:53:47

Xiyaw02

Levox14 - 2018-10-13 02:17:55

Levox14

Cofec76 - 2018-10-12 23:15:50

Cofec76

Unari73 - 2018-10-12 20:24:57

Unari73

Rirud53 - 2018-10-12 17:41:43

Rirud53

Kator06 - 2018-10-12 15:02:23

Kator06

Pexuc61 - 2018-10-12 12:30:02

Pexuc61

Ozeko99 - 2018-10-12 09:59:14

Ozeko99

Ikuwi18 - 2018-10-12 07:28:55

Ikuwi18

Fadem03 - 2018-10-12 04:56:55

Fadem03

Zugul99 - 2018-10-12 02:26:31

Zugul99

Wiquv35 - 2018-10-11 23:55:25

Wiquv35

Lufuh98 - 2018-10-11 21:23:54

Lufuh98

Oyuso96 - 2018-10-11 18:50:53

Oyuso96

Okoto15 - 2018-10-11 16:12:14

Okoto15

Adilu53 - 2018-10-11 13:25:25

Adilu53

Oreru04 - 2018-10-11 10:33:10

Oreru04

Ugoyu34 - 2018-10-11 08:00:08

Ugoyu34

Gadud99 - 2018-10-11 05:29:32

Gadud99

Qutic84 - 2018-10-11 03:00:07

Qutic84

Tevun35 - 2018-10-11 00:14:40

Tevun35

Afuca69 - 2018-10-10 21:22:53

Afuca69

Iwowa80 - 2018-10-10 18:25:43

Iwowa80

Huded98 - 2018-10-10 15:12:28

Huded98

Vemit45 - 2018-10-10 12:18:43

Vemit45

Ulavu93 - 2018-10-10 09:27:43

Ulavu93

Okira40 - 2018-10-10 06:42:27

Okira40

Dapig93 - 2018-10-10 03:57:19

Dapig93

Ijixi07 - 2018-10-09 22:24:32

Ijixi07

Fujoj79 - 2018-10-09 19:25:12

Fujoj79

Ayule72 - 2018-10-09 16:08:03

Ayule72

Bicar82 - 2018-10-09 13:09:29

Bicar82

Senik90 - 2018-10-09 10:10:22

Senik90

Uxelo36 - 2018-10-09 07:16:53

Uxelo36

Ovudu94 - 2018-10-09 04:25:07

Ovudu94

Otaju40 - 2018-10-09 01:36:13

Otaju40

Obino47 - 2018-10-08 22:48:09

Obino47

Etawi53 - 2018-10-08 19:58:48

Etawi53

Jabip83 - 2018-10-08 17:04:10

Jabip83

Uyava44 - 2018-10-08 13:58:54

Uyava44

Xoyeh97 - 2018-10-08 10:59:34

Xoyeh97

Onewu75 - 2018-10-08 08:05:20

Onewu75

Novim03 - 2018-10-08 05:11:02

Novim03

Ufoyu11 - 2018-10-08 02:14:17

Ufoyu11

Kefof54 - 2018-10-07 23:38:50

Kefof54

Esufa47 - 2018-10-07 20:47:40

Esufa47

Ibeva26 - 2018-10-07 18:08:10

Ibeva26

Ifusu12 - 2018-10-07 15:20:49

Ifusu12

Piboy67 - 2018-10-07 12:29:26

Piboy67

Mimiz03 - 2018-10-07 09:38:59

Mimiz03

Vihay29 - 2018-10-07 06:57:04

Vihay29

Eqemo58 - 2018-10-07 04:07:03

Eqemo58

Akadu76 - 2018-10-07 01:04:38

Akadu76

Nequj73 - 2018-10-06 21:33:39

Nequj73

Unage62 - 2018-10-06 18:27:55

Unage62

Harar74 - 2018-10-06 15:37:32

Harar74

Kohej13 - 2018-10-06 12:49:42

Kohej13

Uwula20 - 2018-10-06 10:05:13

Uwula20

Equje04 - 2018-10-06 07:22:45

Equje04

Kugaw37 - 2018-10-06 04:37:26

Kugaw37

Setel24 - 2018-10-06 01:48:21

Setel24

Gonol12 - 2018-10-05 22:50:45

Gonol12

Iyeha70 - 2018-10-05 19:57:02

Iyeha70

Kozop24 - 2018-10-05 16:58:13

Kozop24

Posag77 - 2018-10-05 14:08:43

Posag77

Ugege35 - 2018-10-05 11:29:02

Ugege35

Uzoqa38 - 2018-10-05 08:51:27

Uzoqa38

Vexiq39 - 2018-10-05 06:09:34

Vexiq39

Ijayu04 - 2018-10-05 03:27:10

Ijayu04

Dejej37 - 2018-10-05 00:36:17

Dejej37

Muhin32 - 2018-10-04 21:38:17

Muhin32

Zewol74 - 2018-10-04 18:46:28

Zewol74

Isume11 - 2018-10-04 15:25:01

Isume11

Sutuy38 - 2018-10-04 12:34:34

Sutuy38

Ripuc77 - 2018-10-04 09:49:13

Ripuc77

Ekuci35 - 2018-10-04 07:02:16

Ekuci35

Fehet98 - 2018-10-04 04:03:15

Fehet98

Eguwo40 - 2018-10-04 01:02:57

Eguwo40

Dogef25 - 2018-10-03 21:54:21

Dogef25

Upuzo33 - 2018-10-03 18:51:54

Upuzo33

Jofuh75 - 2018-10-03 15:53:34

Jofuh75

Cefur34 - 2018-10-03 12:57:04

Cefur34

Avuwu51 - 2018-10-03 10:04:30

Avuwu51

Esari82 - 2018-10-03 07:16:26

Esari82

Icola99 - 2018-10-03 04:20:58

Icola99

Irona85 - 2018-10-03 01:24:53

Irona85

Ahuxe13 - 2018-10-02 22:14:01

Ahuxe13

Acago32 - 2018-10-02 19:04:14

Acago32

Oguci80 - 2018-10-02 15:50:12

Oguci80

Ipixa50 - 2018-10-02 12:55:08

Ipixa50

Wexuz11 - 2018-10-02 10:06:09

Wexuz11

Obuge44 - 2018-10-02 07:20:31

Obuge44

Yifej18 - 2018-10-02 04:33:28

Yifej18

Iceto01 - 2018-10-02 01:32:47

Iceto01

Wolob99 - 2018-10-01 22:34:44

Wolob99

Egugi83 - 2018-10-01 19:38:24

Egugi83

Wokoq87 - 2018-10-01 16:46:41

Wokoq87

Omiqe98 - 2018-10-01 14:00:06

Omiqe98

Hihid96 - 2018-10-01 11:19:29

Hihid96

Eqisu56 - 2018-10-01 08:37:34

Eqisu56

Kezoz48 - 2018-10-01 05:31:16

Kezoz48

Aciwo31 - 2018-10-01 02:19:27

Aciwo31

Viwok14 - 2018-09-30 22:55:31

Viwok14

Yigib28 - 2018-09-30 19:33:01

Yigib28

Uqowu78 - 2018-09-30 16:14:36

Uqowu78

Tesay16 - 2018-09-30 12:51:15

Tesay16

Xejec78 - 2018-09-30 09:27:33

Xejec78

Duhid16 - 2018-09-30 06:02:14

Duhid16

Avobu37 - 2018-09-30 02:29:57

Avobu37

Sedun00 - 2018-09-29 23:03:53

Sedun00

Pesip22 - 2018-09-29 19:37:43

Pesip22

Usise03 - 2018-09-29 16:09:20

Usise03

Exoke36 - 2018-09-29 12:48:13

Exoke36

Yoquj03 - 2018-09-29 09:33:47

Yoquj03

Zoboq23 - 2018-09-29 06:23:17

Zoboq23

Wayos26 - 2018-09-29 03:17:55

Wayos26

Ucoji95 - 2018-09-29 00:27:36

Ucoji95

Qosic50 - 2018-09-28 21:33:56

Qosic50

Lonax59 - 2018-09-28 18:37:34

Lonax59

Leriv12 - 2018-09-28 15:45:05

Leriv12

Mubel66 - 2018-09-28 12:50:20

Mubel66

Eraku80 - 2018-09-28 09:58:45

Eraku80

Ereno71 - 2018-09-28 07:11:41

Ereno71

Udifi41 - 2018-09-28 04:23:04

Udifi41

Uzike36 - 2018-09-28 01:18:04

Uzike36

Vecoj43 - 2018-09-27 22:21:22

Vecoj43

Ucopu60 - 2018-09-27 19:29:28

Ucopu60

Qesel43 - 2018-09-27 16:35:32

Qesel43

Fobar91 - 2018-09-27 04:51:58

Fobar91

Unobe74 - 2018-09-27 01:55:19

Unobe74

Hiyaq33 - 2018-09-26 23:00:02

Hiyaq33

Afuru95 - 2018-09-26 20:03:52

Afuru95

Agure77 - 2018-09-26 09:43:25

Agure77

Budij10 - 2018-09-25 19:13:32

Budij10

Nicut64 - 2018-09-25 13:23:05

Nicut64

Jewun24 - 2018-09-25 10:28:03

Jewun24

Hedac16 - 2018-09-25 07:32:57

Hedac16

Ceqer36 - 2018-09-25 01:05:34

Ceqer36

Yihaj54 - 2018-09-24 22:09:22

Yihaj54

Zuqal40 - 2018-09-24 19:11:48

Zuqal40

Ulizu42 - 2018-09-24 12:39:54

Ulizu42

Agoda29 - 2018-09-24 09:40:25

Agoda29

Ohibe35 - 2018-09-24 06:45:15

Ohibe35

Ogiya61 - 2018-09-24 03:47:20

Ogiya61

Asaje10 - 2018-09-24 00:42:32

Asaje10

Utuji06 - 2018-09-23 21:41:29

Utuji06

Usajo04 - 2018-09-23 18:40:49

Usajo04

Vofus41 - 2018-09-23 14:45:37

Vofus41

Tefoz09 - 2018-09-23 11:27:46

Tefoz09

Evazo46 - 2018-09-23 08:09:21

Evazo46

Ugibo98 - 2018-09-23 04:49:32

Ugibo98

Ajiti14 - 2018-09-23 01:23:58

Ajiti14

Owaze80 - 2018-09-22 22:02:27

Owaze80

Gibaw73 - 2018-09-22 18:42:54

Gibaw73

Pabor23 - 2018-09-22 15:19:31

Pabor23

Giper27 - 2018-09-22 11:47:28

Giper27

Ekegi97 - 2018-09-22 08:22:29

Ekegi97

Jerob83 - 2018-09-22 05:04:09

Jerob83

Evupa23 - 2018-09-22 01:45:58

Evupa23

Meced95 - 2018-09-21 22:26:47

Meced95

Zahaw89 - 2018-09-21 19:07:54

Zahaw89

Uyofu22 - 2018-09-21 15:47:07

Uyofu22

Ozoca95 - 2018-09-21 12:27:13

Ozoca95

Eqilu13 - 2018-09-21 09:03:15

Eqilu13

Luhew62 - 2018-09-21 05:48:55

Luhew62

Ifose43 - 2018-09-21 02:31:36

Ifose43

Nedor05 - 2018-09-20 23:27:38

Nedor05

Ixuta97 - 2018-09-20 20:20:28

Ixuta97

Uhuki62 - 2018-09-20 17:14:26

Uhuki62

Ugiwe75 - 2018-09-20 13:53:27

Ugiwe75

Oviru57 - 2018-09-20 10:44:12

Oviru57

Budad87 - 2018-09-20 07:31:53

Budad87

Esaca85 - 2018-09-20 04:24:42

Esaca85

Xujef07 - 2018-09-20 01:09:47

Xujef07

Citag89 - 2018-09-19 21:58:01

Citag89

Ruyuq29 - 2018-09-19 18:41:45

Ruyuq29

Wiqik89 - 2018-09-19 15:26:06

Wiqik89

Etima53 - 2018-09-19 12:20:05

Etima53

Ijika94 - 2018-09-19 09:19:58

Ijika94

Cipul94 - 2018-09-19 06:21:27

Cipul94

Upemu02 - 2018-09-19 03:17:14

Upemu02

Cupis90 - 2018-09-19 00:12:20

Cupis90

Awaye90 - 2018-09-18 21:00:23

Awaye90

Lekec22 - 2018-09-18 17:59:21

Lekec22

Yucoj51 - 2018-09-18 14:53:36

Yucoj51

Esofi29 - 2018-09-18 11:48:17

Esofi29

Awise95 - 2018-09-18 08:48:52

Awise95

Aneva06 - 2018-09-18 05:54:23

Aneva06

Efero24 - 2018-09-18 02:55:06

Efero24

Ijuzo73 - 2018-09-16 15:29:26

Ijuzo73

Ofaxa30 - 2018-09-16 12:31:17

Ofaxa30

Davuk30 - 2018-09-16 09:35:39

Davuk30

Yesad49 - 2018-09-16 06:45:14

Yesad49

Utujo40 - 2018-09-16 03:59:11

Utujo40

Axaya36 - 2018-09-16 01:15:02

Axaya36

Ayodo69 - 2018-09-15 22:29:27

Ayodo69

Exumi23 - 2018-09-15 19:41:45

Exumi23

Oxuvo55 - 2018-09-15 16:57:26

Oxuvo55

Ubali43 - 2018-09-15 14:13:12

Ubali43

Subum30 - 2018-09-15 11:31:11

Subum30

Cubok55 - 2018-09-15 08:45:43

Cubok55

Omobe74 - 2018-09-15 06:07:35

Omobe74

Jecag86 - 2018-09-15 03:25:44

Jecag86

Modun24 - 2018-09-14 23:14:08

Modun24

Legix77 - 2018-09-14 20:28:01

Legix77

agrohimljs - 2018-08-06 07:47:26

agrohimljs

Iyede43 - 2018-08-06 06:54:45

Iyede43

Vaqul17 - 2018-08-06 04:29:13

Vaqul17

Febup51 - 2018-08-06 01:59:32

Febup51

Uyeye49 - 2018-08-05 23:30:08

Uyeye49

Otane90 - 2018-08-05 20:59:22

Otane90

Feley12 - 2018-08-05 18:34:19

Feley12

Tusox25 - 2018-08-05 15:35:24

Tusox25

Enogu14 - 2018-08-05 13:03:35

Enogu14

Ilaka22 - 2018-08-05 10:30:39

Ilaka22

Wunev46 - 2018-08-05 08:00:52

Wunev46

Fedom59 - 2018-08-05 05:27:07

Fedom59

Zefus06 - 2018-08-05 02:55:28

Zefus06

Ezufa85 - 2018-08-05 00:27:47

Ezufa85

Ximad56 - 2018-08-04 21:59:51

Ximad56

Lijoy76 - 2018-08-04 18:37:03

Lijoy76

Mowuc42 - 2018-08-04 16:09:45

Mowuc42

Sebeb19 - 2018-08-04 13:42:07

Sebeb19

Qimoc24 - 2018-08-04 11:18:03

Qimoc24

Hozus70 - 2018-08-04 08:51:40

Hozus70

Sixuj34 - 2018-08-04 06:25:56

Sixuj34

Vazur84 - 2018-08-04 04:01:54

Vazur84

Ebecu52 - 2018-08-04 01:38:55

Ebecu52

Juzim60 - 2018-08-03 23:12:52

Juzim60

Atuqo01 - 2018-08-03 20:42:55

Atuqo01

Ujewe36 - 2018-08-03 18:13:09

Ujewe36

Owuda76 - 2018-08-03 15:46:03

Owuda76

Igoce73 - 2018-08-03 13:17:45

Igoce73

Seriq04 - 2018-08-03 10:53:14

Seriq04

Agido59 - 2018-08-03 08:31:15

Agido59

Inuta40 - 2018-08-03 06:05:33

Inuta40

Jajiv94 - 2018-08-03 03:42:02

Jajiv94

Juvol34 - 2018-08-03 01:14:33

Juvol34

Padav75 - 2018-08-02 22:50:17

Padav75

Qexaw26 - 2018-08-02 20:21:40

Qexaw26

Apave30 - 2018-08-02 17:35:41

Apave30

Jenid08 - 2018-08-02 14:34:29

Jenid08

Aqafu42 - 2018-08-02 12:03:41

Aqafu42

agrohimdvp - 2018-08-02 09:42:52

agrohimdvp

Xoven80 - 2018-08-02 09:39:06

Xoven80

Notim65 - 2018-08-02 07:16:08

Notim65

Faror04 - 2018-08-02 04:52:24

Faror04

Emigi15 - 2018-08-02 02:27:22

Emigi15

agrohimrud - 2018-08-02 00:24:42

agrohimrud

Ariru08 - 2018-08-01 23:59:42

Ariru08

Huzur93 - 2018-08-01 21:28:48

Huzur93

Itana95 - 2018-08-01 19:03:34

Itana95

Hivor70 - 2018-08-01 16:38:00

Hivor70

Ameku87 - 2018-08-01 13:47:40

Ameku87

Iwemo83 - 2018-08-01 10:54:23

Iwemo83

Meyam28 - 2018-08-01 08:05:35

Meyam28

Amoka11 - 2018-08-01 05:20:16

Amoka11

Kulet27 - 2018-08-01 02:35:15

Kulet27

Osare27 - 2018-07-31 23:18:02

Osare27

Kewud45 - 2018-07-31 15:46:23

Kewud45

Uvefu86 - 2018-07-31 13:19:02

Uvefu86

Lofav46 - 2018-07-31 10:50:45

Lofav46

Apuqa61 - 2018-07-31 08:25:49

Apuqa61

Ijico37 - 2018-07-31 06:04:28

Ijico37

Pasat55 - 2018-07-31 03:49:04

Pasat55

Atuvu65 - 2018-07-31 01:30:27

Atuvu65

Okevo16 - 2018-07-30 23:17:14

Okevo16

Wiqid13 - 2018-07-30 20:57:37

Wiqid13

Ajeze45 - 2018-07-30 18:17:05

Ajeze45

Tikow24 - 2018-07-30 16:15:09

Tikow24

Efate39 - 2018-07-30 14:18:17

Efate39

Iziro90 - 2018-07-30 12:24:28

Iziro90

Tuhuk50 - 2018-07-30 10:30:48

Tuhuk50

Wexiv33 - 2018-07-30 08:39:13

Wexiv33

Igiru00 - 2018-07-30 06:45:18

Igiru00

Qoked58 - 2018-07-30 04:52:08

Qoked58

Ruwem22 - 2018-07-30 02:52:44

Ruwem22

Yikex80 - 2018-07-30 00:54:32

Yikex80

Quxaq15 - 2018-07-29 22:59:39

Quxaq15

Okaka69 - 2018-07-29 20:37:11

Okaka69

Befef75 - 2018-07-29 17:26:27

Befef75

Qewix38 - 2018-07-29 15:14:59

Qewix38

Gahib27 - 2018-07-29 13:01:39

Gahib27

Awabo38 - 2018-07-29 10:41:50

Awabo38

Tahud40 - 2018-07-29 08:30:57

Tahud40

Ujote99 - 2018-07-29 06:22:39

Ujote99

Uvuri01 - 2018-07-29 04:12:32

Uvuri01

Oyozi51 - 2018-07-29 02:02:28

Oyozi51

Jeyiw26 - 2018-07-28 23:55:41

Jeyiw26

Izigu27 - 2018-07-28 21:51:01

Izigu27

Onuqa47 - 2018-07-28 19:46:48

Onuqa47

Olida83 - 2018-07-28 17:38:43

Olida83

Ipoku73 - 2018-07-28 15:32:36

Ipoku73

Roduc26 - 2018-07-28 13:33:19

Roduc26

Asifi42 - 2018-07-28 11:31:30

Asifi42

Zanox53 - 2018-07-28 09:34:17

Zanox53

Apuwa79 - 2018-07-28 07:30:57

Apuwa79

Efofu56 - 2018-07-28 05:31:33

Efofu56

Rigaj71 - 2018-07-28 03:40:34

Rigaj71

Etila58 - 2018-07-28 01:52:09

Etila58

Cexep82 - 2018-07-28 00:05:44

Cexep82

Etede97 - 2018-07-27 22:16:36

Etede97

Alivo66 - 2018-07-27 20:25:12

Alivo66

Igali82 - 2018-07-27 18:35:29

Igali82

Qomal71 - 2018-07-27 16:49:45

Qomal71

Alili32 - 2018-07-27 14:28:27

Alili32

Ijipo98 - 2018-07-27 12:03:55

Ijipo98

Ajoqu42 - 2018-07-27 09:44:27

Ajoqu42

Famiq60 - 2018-07-27 07:31:43

Famiq60

Detox90 - 2018-07-27 05:15:31

Detox90

Ixabo50 - 2018-07-27 03:08:08

Ixabo50

Kiyew87 - 2018-07-27 01:16:48

Kiyew87

Vuvec68 - 2018-07-26 23:24:03

Vuvec68

Likux59 - 2018-07-26 21:33:16

Likux59

Misey41 - 2018-07-26 18:42:00

Misey41

Teceg95 - 2018-07-26 16:24:49

Teceg95

Ufupu35 - 2018-07-26 13:57:47

Ufupu35

Ahaye51 - 2018-07-26 11:33:33

Ahaye51

Jopam41 - 2018-07-26 09:07:40

Jopam41

Ilufe36 - 2018-07-26 06:38:25

Ilufe36

Uneno00 - 2018-07-26 04:09:42

Uneno00

Farob03 - 2018-07-26 01:45:40

Farob03

Vavux16 - 2018-07-25 20:15:43

Vavux16

Mafiy39 - 2018-07-25 16:36:04

Mafiy39

Tepef54 - 2018-07-25 13:30:40

Tepef54

Yojef79 - 2018-07-25 10:30:31

Yojef79

Pezoh09 - 2018-07-25 07:52:20

Pezoh09

Loken56 - 2018-07-25 05:10:04

Loken56

Ifuze36 - 2018-07-25 02:26:53

Ifuze36

Emiha24 - 2018-07-24 23:41:21

Emiha24

Ufoso32 - 2018-07-24 20:49:20

Ufoso32

Qiwuf14 - 2018-07-24 18:03:13

Qiwuf14

Vuwam18 - 2018-07-24 14:49:14

Vuwam18

Lebig34 - 2018-07-24 11:53:10

Lebig34

Vihan27 - 2018-07-24 09:08:30

Vihan27

Eriso94 - 2018-07-24 06:25:04

Eriso94

Luxaz55 - 2018-07-24 03:42:54

Luxaz55

Oxifi79 - 2018-07-24 00:54:15

Oxifi79

Kowok59 - 2018-07-23 22:05:02

Kowok59

Ugupu36 - 2018-07-23 19:16:38

Ugupu36

Muxup83 - 2018-07-23 16:04:15

Muxup83

Fadey47 - 2018-07-23 13:04:24

Fadey47

Jeyew55 - 2018-07-23 10:07:17

Jeyew55

Wiciz61 - 2018-07-23 07:18:41

Wiciz61

Sazaq71 - 2018-07-23 04:25:56

Sazaq71

Arolo02 - 2018-07-23 01:31:37

Arolo02

Wicep86 - 2018-07-22 22:40:00

Wicep86

Iyite84 - 2018-07-22 19:45:09

Iyite84

Akepo77 - 2018-07-22 16:57:46

Akepo77

Okaqu60 - 2018-07-22 14:05:59

Okaqu60

Buzoh91 - 2018-07-22 11:18:29

Buzoh91

Azazi29 - 2018-07-22 08:39:10

Azazi29

Kadel52 - 2018-07-22 05:53:51

Kadel52

Utosa37 - 2018-07-22 02:32:15

Utosa37

Peguj85 - 2018-07-21 23:20:14

Peguj85

Uwaxa13 - 2018-07-21 20:13:41

Uwaxa13

Jixal83 - 2018-07-21 17:21:05

Jixal83

Cefox39 - 2018-07-21 14:31:43

Cefox39

Ekuba61 - 2018-07-21 11:45:25

Ekuba61

Ineke91 - 2018-07-21 08:58:13

Ineke91

Uzeba92 - 2018-07-21 06:06:06

Uzeba92

Yacur73 - 2018-07-21 03:13:58

Yacur73

Osofi31 - 2018-07-20 23:20:16

Osofi31

Mapib83 - 2018-07-20 20:35:28

Mapib83

Poyop14 - 2018-07-20 18:09:42

Poyop14

Feneq07 - 2018-07-20 15:34:03

Feneq07

Wupaz29 - 2018-07-20 12:53:49

Wupaz29

Qidop89 - 2018-07-20 10:17:18

Qidop89

Ivufu19 - 2018-07-20 07:46:33

Ivufu19

Ovuka15 - 2018-07-20 05:14:25

Ovuka15

Vulez10 - 2018-07-20 02:36:26

Vulez10

Elado51 - 2018-07-19 23:55:54

Elado51

Kiqef90 - 2018-07-19 21:17:21

Kiqef90

Arata88 - 2018-07-19 16:40:41

Arata88

Ramuj24 - 2018-07-19 13:21:02

Ramuj24

Umedi67 - 2018-07-19 10:25:42

Umedi67

Esilo45 - 2018-07-19 07:37:29

Esilo45

Hinoy73 - 2018-07-19 04:57:34

Hinoy73

Aqede16 - 2018-07-19 02:19:15

Aqede16

Obawi52 - 2018-07-18 23:39:17

Obawi52

Upabo77 - 2018-07-18 21:03:13

Upabo77

Fiwim53 - 2018-07-18 18:32:55

Fiwim53

Hevec03 - 2018-07-18 14:11:15

Hevec03

Irure97 - 2018-07-18 09:11:25

Irure97

Ememe68 - 2018-07-18 04:29:31

Ememe68

Sezen84 - 2018-07-17 23:49:19

Sezen84

Lawet84 - 2018-07-17 18:02:34

Lawet84

Yibug45 - 2018-07-17 14:27:59

Yibug45

Ozuta07 - 2018-07-17 10:55:46

Ozuta07

Sizil88 - 2018-07-17 07:39:43

Sizil88

Nicuw81 - 2018-07-17 04:30:26

Nicuw81

Dewap28 - 2018-07-17 01:19:59

Dewap28

Legev63 - 2018-07-16 22:13:40

Legev63

Wecol64 - 2018-07-16 19:11:48

Wecol64

Yezeh54 - 2018-07-16 15:45:39

Yezeh54

Ipowo40 - 2018-07-16 12:09:21

Ipowo40

Ugolu44 - 2018-07-16 08:47:48

Ugolu44

Ozeti27 - 2018-07-16 05:31:51

Ozeti27

Ikujo29 - 2018-07-15 23:21:35

Ikujo29

Zugof64 - 2018-07-15 19:56:29

Zugof64

Oqeku05 - 2018-07-15 16:00:31

Oqeku05

Uveja25 - 2018-07-15 12:22:14

Uveja25

Pafoh17 - 2018-07-15 08:55:21

Pafoh17

Opaja16 - 2018-07-15 05:39:56

Opaja16

Iyiki12 - 2018-07-15 00:25:39

Iyiki12

Bixow09 - 2018-07-14 21:11:15

Bixow09

Adife05 - 2018-07-14 18:03:53

Adife05

Aquva21 - 2018-07-14 14:31:10

Aquva21

Ibafu13 - 2018-07-14 10:50:59

Ibafu13

Inuno36 - 2018-07-14 07:17:03

Inuno36

Ufipa29 - 2018-07-14 03:46:16

Ufipa29

Gugud20 - 2018-07-14 00:25:29

Gugud20

Inewe65 - 2018-07-13 20:53:36

Inewe65

Lecox92 - 2018-07-13 15:15:43

Lecox92

Ifuwu43 - 2018-07-13 11:40:30

Ifuwu43

Ezanu04 - 2018-07-13 08:19:41

Ezanu04

Oveda59 - 2018-07-13 00:38:46

Oveda59

Agado20 - 2018-07-12 21:06:26

Agado20

Wuwow72 - 2018-07-12 17:00:38

Wuwow72

Kuhem72 - 2018-07-12 13:24:42

Kuhem72

Sobed08 - 2018-07-12 09:56:02

Sobed08

Nujuh36 - 2018-07-12 06:40:08

Nujuh36

Wubus49 - 2018-07-12 03:35:48

Wubus49

Uvume14 - 2018-07-12 00:18:41

Uvume14

Xumuc08 - 2018-07-11 20:37:34

Xumuc08

Ubabu13 - 2018-07-11 17:14:56

Ubabu13

Mewoz00 - 2018-07-11 13:34:13

Mewoz00

Ohixu73 - 2018-07-11 09:59:26

Ohixu73

Ihasa67 - 2018-07-11 06:30:10

Ihasa67

Mehos50 - 2018-07-11 03:07:01

Mehos50

Ogota62 - 2018-07-10 23:43:35

Ogota62

Jevam18 - 2018-07-10 20:24:44

Jevam18

Ifeju69 - 2018-07-10 17:06:59

Ifeju69

Puxec44 - 2018-07-10 13:33:16

Puxec44

Unefa61 - 2018-07-10 10:01:02

Unefa61

Ufuxi73 - 2018-07-10 06:36:04

Ufuxi73

Qecar37 - 2018-07-10 03:16:04

Qecar37

Buzag79 - 2018-07-09 23:53:20

Buzag79

Ajuhi75 - 2018-07-09 20:24:19

Ajuhi75

Akeca07 - 2018-07-08 16:07:45

Akeca07

Okeru51 - 2018-07-08 08:49:53

Okeru51

Ekayu86 - 2018-07-08 03:18:34

Ekayu86

Odevu49 - 2018-07-07 20:26:05

Odevu49

Ekolo30 - 2018-07-07 11:51:32

Ekolo30

Opadi14 - 2018-07-07 04:29:10

Opadi14

Bokux55 - 2018-07-06 21:07:44

Bokux55

Onige82 - 2018-07-06 12:43:46

Onige82

Qowin69 - 2018-07-06 06:07:46

Qowin69

Iwape22 - 2018-07-05 20:45:16

Iwape22

Omewi40 - 2018-07-04 18:32:41

Omewi40

Socol72 - 2018-07-04 10:31:14

Socol72

Oqepo11 - 2018-07-04 04:27:08

Oqepo11

Odoto78 - 2018-07-03 17:56:51

Odoto78

Cazuv78 - 2018-07-03 10:43:01

Cazuv78

Mamuh78 - 2018-07-03 04:50:57

Mamuh78

Eqase11 - 2018-07-02 21:29:57

Eqase11

Olisa04 - 2018-07-02 12:03:29

Olisa04

Isemi26 - 2018-07-01 20:16:21

Isemi26

Opobu19 - 2018-07-01 14:41:17

Opobu19

Eyabe48 - 2018-07-01 09:07:46

Eyabe48

Daxet32 - 2018-07-01 03:26:53

Daxet32

Mekab10 - 2018-06-30 21:51:09

Mekab10

Efeqa50 - 2018-06-30 13:59:08

Efeqa50

Wafiy89 - 2018-06-29 19:16:39

Wafiy89

Tosex59 - 2018-06-29 15:37:31

Tosex59

Udibu33 - 2018-06-29 08:23:47

Udibu33

Sovix03 - 2018-06-29 00:26:31

Sovix03

Niguk23 - 2018-06-27 09:43:11

Niguk23

Okicu47 - 2018-06-27 00:34:19

Okicu47

Gomov35 - 2018-06-25 15:34:29

Gomov35

Oniti72 - 2018-06-25 06:07:29

Oniti72

Ularu18 - 2018-06-24 15:19:30

Ularu18

Utabu97 - 2018-06-24 07:08:12

Utabu97

Amuha00 - 2018-06-23 16:05:08

Amuha00

Imebi51 - 2018-06-23 07:33:29

Imebi51

Ocopa87 - 2018-06-22 21:26:41

Ocopa87

Eqaka24 - 2018-06-22 10:18:43

Eqaka24

Ujiba37 - 2018-06-22 01:38:23

Ujiba37

Xalap62 - 2018-06-21 16:14:01

Xalap62

Utizo50 - 2018-06-21 08:33:19

Utizo50

Oqoci46 - 2018-06-20 22:59:31

Oqoci46

Yeyat01 - 2018-06-20 12:10:22

Yeyat01

Gelaj52 - 2018-06-20 03:58:32

Gelaj52

Halat69 - 2018-06-19 18:12:57

Halat69

Orupi30 - 2018-06-19 08:02:22

Orupi30

Unuju32 - 2018-06-18 18:40:30

Unuju32

Omepo48 - 2018-06-18 12:13:11

Omepo48

Ezizu74 - 2018-06-18 05:51:36

Ezizu74

Iquro42 - 2018-06-17 21:35:15

Iquro42

Xozuy13 - 2018-06-17 06:49:46

Xozuy13

Cuseh65 - 2018-06-16 21:45:20

Cuseh65

Oduye20 - 2018-06-16 13:11:26

Oduye20

Biqix99 - 2018-06-16 03:22:43

Biqix99

Jehev90 - 2018-06-15 19:02:27

Jehev90

Cirig92 - 2018-06-15 14:12:04

Cirig92

Zenan07 - 2018-06-15 06:06:43

Zenan07

Ceyok94 - 2018-06-14 20:26:33

Ceyok94

Uzoyo49 - 2018-06-14 15:15:11

Uzoyo49

Gaguc19 - 2018-06-14 09:35:54

Gaguc19

Vagar56 - 2018-06-14 00:49:20

Vagar56

Mepet59 - 2018-06-13 12:45:36

Mepet59

Ituvo56 - 2018-06-13 03:44:21

Ituvo56

Honox97 - 2018-06-12 18:55:08

Honox97

Abugi30 - 2018-06-12 12:39:35

Abugi30

Oviqo86 - 2018-06-12 06:01:26

Oviqo86

Exoye94 - 2018-06-11 22:49:59

Exoye94

Uwova69 - 2018-06-11 04:37:25

Uwova69

Ijaru71 - 2018-06-10 20:45:02

Ijaru71

Giqor07 - 2018-06-10 11:33:33

Giqor07

Ayola69 - 2018-06-10 01:16:59

Ayola69

Wikof05 - 2018-06-09 17:51:59

Wikof05

Paxin55 - 2018-06-09 12:08:32

Paxin55

Osowa85 - 2018-06-09 06:30:24

Osowa85

Wipum34 - 2018-06-08 16:50:47

Wipum34

Ufafe84 - 2018-06-08 01:29:46

Ufafe84

Amoti14 - 2018-06-07 19:15:17

Amoti14

Ejixo43 - 2018-06-07 13:38:56

Ejixo43

Upaxe44 - 2018-06-07 07:57:57

Upaxe44

Kuwaf19 - 2018-06-07 02:33:38

Kuwaf19

Tacan02 - 2018-06-06 20:40:29

Tacan02

Fixoz33 - 2018-06-06 14:51:14

Fixoz33

Vuvaj84 - 2018-06-06 08:57:19

Vuvaj84

Zidim81 - 2018-06-06 02:25:19

Zidim81

Asogi50 - 2018-06-05 20:23:51

Asogi50

Aguke83 - 2018-06-05 14:38:27

Aguke83

Ifoju98 - 2018-06-05 08:38:23

Ifoju98

Ukiro72 - 2018-06-05 02:29:44

Ukiro72

Ayani39 - 2018-06-04 20:02:58

Ayani39

Emeti66 - 2018-06-04 15:40:28

Emeti66

Hinin94 - 2018-06-04 11:25:31

Hinin94

Edomi64 - 2018-06-04 07:28:56

Edomi64

Ilako08 - 2018-06-04 03:21:34

Ilako08

Raqot54 - 2018-06-03 23:12:58

Raqot54

Omofa78 - 2018-06-03 19:06:40

Omofa78

Vasaz22 - 2018-06-03 15:03:43

Vasaz22

Owede95 - 2018-06-03 11:03:21

Owede95

Eyayo57 - 2018-06-03 07:06:05

Eyayo57

Puyij01 - 2018-06-03 02:53:45

Puyij01

Todec44 - 2018-06-02 19:01:53

Todec44

Oxoji91 - 2018-06-02 15:01:53

Oxoji91

Jurul10 - 2018-06-02 10:59:28

Jurul10

Ilabu75 - 2018-06-02 07:06:50

Ilabu75

Moqoq76 - 2018-06-02 03:13:04

Moqoq76

Iheti83 - 2018-06-01 23:04:17

Iheti83

Migab09 - 2018-06-01 18:59:45

Migab09

Vifib81 - 2018-06-01 14:54:13

Vifib81

Axari14 - 2018-06-01 10:46:23

Axari14

Gezes21 - 2018-06-01 06:47:46

Gezes21

Cikot90 - 2018-06-01 02:41:28

Cikot90

Yosiq68 - 2018-05-31 22:25:47

Yosiq68

Oqeto57 - 2018-05-31 17:56:34

Oqeto57

Etale35 - 2018-05-31 09:53:54

Etale35

Jibuc71 - 2018-05-31 05:49:47

Jibuc71

Harok99 - 2018-05-31 01:15:51

Harok99

Voroz85 - 2018-05-30 20:28:25

Voroz85

Ohepu63 - 2018-05-30 16:01:18

Ohepu63

Imece25 - 2018-05-30 11:26:47

Imece25

Omeco82 - 2018-05-30 06:17:05

Omeco82

Qenin08 - 2018-05-30 00:29:32

Qenin08

Qezac34 - 2018-05-29 18:35:31

Qezac34

Ojuyi17 - 2018-05-29 08:12:10

Ojuyi17

Serviceuqv - 2018-05-29 02:51:24

Serviceuqv

Qaguq10 - 2018-05-28 19:37:01

Qaguq10

Cimad95 - 2018-05-28 08:17:20

Cimad95

Jayan57 - 2018-05-27 17:04:49

Jayan57

Serviceedy - 2018-05-27 15:00:14

Serviceedy

Ciced73 - 2018-05-27 09:20:56

Ciced73

Fepiw16 - 2018-05-27 00:25:39

Fepiw16

Zuvim42 - 2018-05-26 00:11:14

Zuvim42

Kireevert - 2018-05-25 05:33:58

Kireevert

Exogo11 - 2018-05-25 04:55:28

Exogo11

Kireevert - 2018-05-25 00:50:30

Kireevert

Kireevert - 2018-05-24 20:28:42

Kireevert

rewanGrare - 2018-05-24 11:54:43

rewanGrare

Eyusa22 - 2018-05-23 23:52:29

Eyusa22

Kazok97 - 2018-05-23 13:48:57

Kazok97

Dicid81 - 2018-05-23 08:50:47

Dicid81

Alimu87 - 2018-05-23 03:39:36

Alimu87

Zibix79 - 2018-05-22 22:14:49

Zibix79

Qaxuy38 - 2018-05-21 22:31:51

Qaxuy38

Esogu60 - 2018-05-21 13:07:42

Esogu60

Iquru39 - 2018-05-21 08:42:23

Iquru39

Ayobe04 - 2018-05-21 04:20:57

Ayobe04

Bupis29 - 2018-05-20 21:06:16

Bupis29

JapanGrare - 2018-05-20 14:00:16

JapanGrare

Nilseevert - 2018-05-20 11:47:36

Nilseevert

JapanGrare - 2018-05-20 07:47:10

JapanGrare

Ogaho31 - 2018-05-19 19:36:13

Ogaho31

HetgeGrare - 2018-05-19 17:02:53

HetgeGrare

Jrurceevert - 2018-05-19 15:06:43

Jrurceevert

Adocu57 - 2018-05-19 13:08:03

Adocu57

HetgeGrare - 2018-05-19 10:28:49

HetgeGrare

Qecog56 - 2018-05-19 08:48:05

Qecog56

Jrurceevert - 2018-05-19 07:12:13

Jrurceevert

Ogura43 - 2018-05-19 04:12:17

Ogura43

HetgeGrare - 2018-05-19 03:58:04

HetgeGrare

Ifeya37 - 2018-05-18 23:11:51

Ifeya37

Helenryevert - 2018-05-18 20:12:36

Helenryevert

Kosud07 - 2018-05-18 18:32:15

Kosud07

Wemin99 - 2018-05-18 14:02:02

Wemin99

Uzisu65 - 2018-05-18 09:30:27

Uzisu65

Bogdanjmk - 2018-05-18 07:24:44

Bogdanjmk

Uvipa27 - 2018-05-18 04:50:35

Uvipa27

Mepuz77 - 2018-05-17 22:02:49

Mepuz77

RehgeGrare - 2018-05-17 20:47:44

RehgeGrare

Bogdanhxf - 2018-05-17 19:33:06

Bogdanhxf

Uveva98 - 2018-05-17 16:33:17

Uveva98

RehgeGrare - 2018-05-17 16:18:27

RehgeGrare

Sovuw54 - 2018-05-17 11:35:26

Sovuw54

Safog25 - 2018-05-17 07:13:05

Safog25

Uceho04 - 2018-05-17 02:10:45

Uceho04

Muzap52 - 2018-05-16 20:34:47

Muzap52

Ugizo82 - 2018-05-16 15:47:41

Ugizo82

Ofizo00 - 2018-05-16 11:09:35

Ofizo00

Genis06 - 2018-05-16 06:51:10

Genis06

Jrnrryevert - 2018-05-16 04:48:44

Jrnrryevert

Woruj66 - 2018-05-16 02:24:54

Woruj66

Jrnrryevert - 2018-05-15 22:44:08

Jrnrryevert

Elule02 - 2018-05-15 21:26:34

Elule02

Qunil20 - 2018-05-15 18:27:53

Qunil20

Jrnrryevert - 2018-05-15 17:24:16

Jrnrryevert

Cetin92 - 2018-05-15 13:51:52

Cetin92

Habaw15 - 2018-05-15 09:28:57

Habaw15

Axobo56 - 2018-05-15 05:15:53

Axobo56

Lumov43 - 2018-05-15 00:46:42

Lumov43

Asome76 - 2018-05-14 19:47:08

Asome76

Toyaw79 - 2018-05-14 15:07:38

Toyaw79

Toset46 - 2018-05-14 10:52:47

Toset46

Ugiha97 - 2018-05-14 06:42:30

Ugiha97

Epoju72 - 2018-05-13 22:13:56

Epoju72

Iketi28 - 2018-05-13 17:50:27

Iketi28

Diqam73 - 2018-05-13 13:33:35

Diqam73

Vepoj41 - 2018-05-13 09:26:35

Vepoj41

Dukof12 - 2018-05-13 05:18:50

Dukof12

Yovuv61 - 2018-05-12 22:18:18

Yovuv61

SernariGrare - 2018-05-12 19:57:56

SernariGrare

SernariGrare - 2018-05-12 19:50:21

SernariGrare

SernariGrare - 2018-05-12 18:28:35

SernariGrare

SernariGrare - 2018-05-12 18:05:40

SernariGrare

SernariGrare - 2018-05-12 17:52:19

SernariGrare

Umusu99 - 2018-05-12 17:34:10

Umusu99

SernariGrare - 2018-05-12 17:24:15

SernariGrare

SernariGrare - 2018-05-12 16:07:50

SernariGrare

SernariGrare - 2018-05-12 13:37:22

SernariGrare

Pifaw76 - 2018-05-12 13:01:17

Pifaw76

SernariGrare - 2018-05-12 12:28:34

SernariGrare

SernariGrare - 2018-05-12 12:26:21

SernariGrare

SernariGrare - 2018-05-12 12:14:41

SernariGrare

SernariGrare - 2018-05-12 11:44:49

SernariGrare

SernariGrare - 2018-05-12 11:20:31

SernariGrare

SernariGrare - 2018-05-12 10:19:15

SernariGrare

SernariGrare - 2018-05-12 10:03:21

SernariGrare

Omoco49 - 2018-05-12 08:46:36

Omoco49

SernariGrare - 2018-05-12 07:17:16

SernariGrare

SernariGrare - 2018-05-12 06:57:02

SernariGrare

Kloarceevert - 2018-05-12 06:18:16

Kloarceevert

Guzuk79 - 2018-05-12 04:28:49

Guzuk79

SernariGrare - 2018-05-12 01:10:59

SernariGrare

Yusop31 - 2018-05-11 23:48:40

Yusop31

SernariGrare - 2018-05-11 22:52:43

SernariGrare

SernariGrare - 2018-05-11 20:30:55

SernariGrare

Hufuq85 - 2018-05-11 18:57:28

Hufuq85

SernariGrare - 2018-05-11 17:15:06

SernariGrare

SernariGrare - 2018-05-11 16:18:30

SernariGrare

SernariGrare - 2018-05-11 15:57:12

SernariGrare

SernariGrare - 2018-05-11 13:35:41

SernariGrare

SernariGrare - 2018-05-11 11:31:28

SernariGrare

Pavlosuuj - 2018-05-11 09:16:37

Pavlosuuj

SernariGrare - 2018-05-11 08:10:18

SernariGrare

SernariGrare - 2018-05-11 07:23:40

SernariGrare

SernariGrare - 2018-05-11 06:38:51

SernariGrare

SernariGrare - 2018-05-11 05:52:11

SernariGrare

jyrryevert - 2018-05-11 05:32:29

jyrryevert

SernariGrare - 2018-05-11 04:39:28

SernariGrare

SernariGrare - 2018-05-11 03:55:08

SernariGrare

SernariGrare - 2018-05-11 03:52:21

SernariGrare

Ifoya47 - 2018-05-11 03:31:59

Ifoya47

Ajefu63 - 2018-05-10 23:10:50

Ajefu63

Ekeve66 - 2018-05-10 18:52:33

Ekeve66

Kavil46 - 2018-05-10 08:36:37

Kavil46

Kelrryevert - 2018-05-10 07:41:14

Kelrryevert

agrohimevj - 2018-05-10 07:18:45

agrohimevj

Fuhoh09 - 2018-05-10 04:35:37

Fuhoh09

Hepit06 - 2018-05-09 20:43:25

Hepit06

Webuw76 - 2018-05-09 15:47:35

Webuw76

CDenrryevert - 2018-05-09 11:32:16

CDenrryevert

Woloz61 - 2018-05-09 11:25:21

Woloz61

Apeqi21 - 2018-05-09 07:12:12

Apeqi21

Bogdanqfg - 2018-05-09 06:29:52

Bogdanqfg

CDenrryevert - 2018-05-09 05:34:01

CDenrryevert

Uwene01 - 2018-05-09 02:54:45

Uwene01

Afega10 - 2018-05-08 22:35:36

Afega10

Bogdanklr - 2018-05-08 21:43:13

Bogdanklr

Xicov29 - 2018-05-08 18:17:40

Xicov29

Ojalu58 - 2018-05-08 11:43:19

Ojalu58

Uyeke99 - 2018-05-08 07:33:46

Uyeke99

Ufufe43 - 2018-05-08 03:26:34

Ufufe43

Jabik24 - 2018-05-07 23:06:27

Jabik24

Cisah79 - 2018-05-07 18:44:23

Cisah79

Oxuku46 - 2018-05-07 14:28:34

Oxuku46

Guvaw85 - 2018-05-07 10:25:12

Guvaw85

Ofibi30 - 2018-05-07 06:38:56

Ofibi30

Itacu03 - 2018-05-07 02:36:23

Itacu03

Zenuh51 - 2018-05-06 22:11:55

Zenuh51

Felod78 - 2018-05-06 17:42:05

Felod78

KyecdeGrare - 2018-05-06 13:48:41

KyecdeGrare

KyecdeGrare - 2018-05-06 05:43:08

KyecdeGrare

Lanak85 - 2018-05-06 04:37:22

Lanak85

Limab07 - 2018-05-06 00:06:28

Limab07

KyecdeGrare - 2018-05-05 20:14:54

KyecdeGrare

Ivoqa98 - 2018-05-05 15:44:32

Ivoqa98

KyecdeGrare - 2018-05-05 13:59:41

KyecdeGrare

Omati62 - 2018-05-05 12:28:01

Omati62

Equmi23 - 2018-05-05 09:15:38

Equmi23

Jupiv05 - 2018-05-05 06:04:56

Jupiv05

Ijoro58 - 2018-05-05 02:41:37

Ijoro58

Worel79 - 2018-05-04 23:07:16

Worel79

Evuna61 - 2018-05-04 19:39:34

Evuna61

Eveha17 - 2018-05-04 16:14:42

Eveha17

Tipal40 - 2018-05-04 12:51:53

Tipal40

Oguwi23 - 2018-05-04 08:52:42

Oguwi23

Vizad38 - 2018-05-04 05:39:38

Vizad38

agrohimecf - 2018-05-03 23:51:38

agrohimecf

Revad92 - 2018-05-03 22:23:20

Revad92

Egufo76 - 2018-05-03 18:47:29

Egufo76

agrohimxqo - 2018-05-03 18:13:21

agrohimxqo

Ovizi97 - 2018-05-03 15:25:59

Ovizi97

Akujo99 - 2018-05-03 09:24:40

Akujo99

Mitak13 - 2018-05-03 06:13:31

Mitak13

Zubaf24 - 2018-05-03 02:51:30

Zubaf24

Todok93 - 2018-05-02 23:21:16

Todok93

Juxal41 - 2018-05-02 19:49:22

Juxal41

Uquri01 - 2018-05-02 16:27:08

Uquri01

IktrdrgeGrare - 2018-05-02 14:47:27

IktrdrgeGrare

Ocenu43 - 2018-05-02 13:07:03

Ocenu43

Bogdanizd - 2018-05-02 11:09:26

Bogdanizd

Bogdanvaw - 2018-05-02 06:23:54

Bogdanvaw

Telih17 - 2018-05-02 03:49:27

Telih17

Bogdanltn - 2018-05-02 00:34:12

Bogdanltn

Ezoqu36 - 2018-05-02 00:18:17

Ezoqu36

Uyilu92 - 2018-05-01 19:54:04

Uyilu92

Xomap08 - 2018-05-01 14:29:02

Xomap08

Hacoc01 - 2018-05-01 10:54:51

Hacoc01

Okuwe45 - 2018-05-01 07:40:05

Okuwe45

Onowo77 - 2018-05-01 02:55:35

Onowo77

Loroq72 - 2018-04-30 21:16:14

Loroq72

Uduta97 - 2018-04-30 17:26:28

Uduta97

Ixugo77 - 2018-04-30 13:35:16

Ixugo77

Ohefo60 - 2018-04-30 10:11:01

Ohefo60

Eleti47 - 2018-04-30 06:43:25

Eleti47

Qejiw77 - 2018-04-30 02:53:32

Qejiw77

Haxer58 - 2018-04-29 22:43:53

Haxer58

Ocexa62 - 2018-04-29 18:45:11

Ocexa62

Andreaseqg - 2018-04-29 12:50:02

Andreaseqg

Yejid06 - 2018-04-29 10:13:53

Yejid06

Andreaswte - 2018-04-29 08:19:02

Andreaswte

Ehoja69 - 2018-04-29 06:40:56

Ehoja69

Andreaseue - 2018-04-29 03:26:45

Andreaseue

Xuzol54 - 2018-04-29 02:55:23

Xuzol54

Osare69 - 2018-04-28 22:38:09

Osare69

Hifeh33 - 2018-04-28 18:59:38

Hifeh33

Ovepo91 - 2018-04-28 15:25:50

Ovepo91

Otezo99 - 2018-04-28 11:51:09

Otezo99

Aruju07 - 2018-04-28 08:24:25

Aruju07

Okaju73 - 2018-04-28 04:52:47

Okaju73

Sawul95 - 2018-04-28 01:13:18

Sawul95

Apiqu58 - 2018-04-27 21:20:08

Apiqu58

Zecex42 - 2018-04-27 17:52:20

Zecex42

Eqofe91 - 2018-04-27 04:57:45

Eqofe91

Kamox65 - 2018-04-27 01:19:49

Kamox65

Yeharceevert - 2018-04-26 22:04:57

Yeharceevert

Yiyan79 - 2018-04-26 21:31:09

Yiyan79

Irojo83 - 2018-04-26 17:51:35

Irojo83

Qexez22 - 2018-04-26 14:07:56

Qexez22

agrohimepx - 2018-04-26 13:22:13

agrohimepx

Siwaj63 - 2018-04-26 10:27:53

Siwaj63

agrohimojq - 2018-04-26 08:45:57

agrohimojq

Iwihe32 - 2018-04-26 06:01:11

Iwihe32

agrohimxqy - 2018-04-26 03:28:01

agrohimxqy

Ogege48 - 2018-04-26 02:18:56

Ogege48

agrohimpub - 2018-04-25 21:37:19

agrohimpub

Iyaju69 - 2018-04-25 15:18:01

Iyaju69

Cucof80 - 2018-04-25 10:55:11

Cucof80

Ifoza89 - 2018-04-25 06:49:43

Ifoza89

Goyuj31 - 2018-04-25 02:50:27

Goyuj31

Ibuma90 - 2018-04-24 22:46:47

Ibuma90

Ovoha45 - 2018-04-24 18:48:14

Ovoha45

Kapob35 - 2018-04-24 14:06:18

Kapob35

Ahalo17 - 2018-04-24 10:42:32

Ahalo17

Hokom53 - 2018-04-24 07:14:51

Hokom53

Etedi92 - 2018-04-24 03:49:19

Etedi92

Kimaz64 - 2018-04-24 00:20:18

Kimaz64

Isihe46 - 2018-04-23 20:48:36

Isihe46

Giyup11 - 2018-04-23 17:22:03

Giyup11

agrohimbmr - 2018-04-23 13:39:00

agrohimbmr

Yeharceevert - 2018-04-23 10:16:25

Yeharceevert

agrohimxbe - 2018-04-23 09:54:18

agrohimxbe

Oqohe65 - 2018-04-23 09:49:34

Oqohe65

Azedi16 - 2018-04-23 06:18:42

Azedi16

agrohimprg - 2018-04-23 05:46:51

agrohimprg

IkdrgeGrare - 2018-04-23 04:25:22

IkdrgeGrare

Wozom78 - 2018-04-23 02:44:48

Wozom78

agrohimfhm - 2018-04-22 23:08:11

agrohimfhm

Efija77 - 2018-04-22 23:05:13

Efija77

Yosog45 - 2018-04-22 19:22:34

Yosog45

agrohimrnm - 2018-04-22 16:30:18

agrohimrnm

Eluko44 - 2018-04-22 15:37:12

Eluko44

Liqit85 - 2018-04-22 12:17:14

Liqit85

agrohimdqy - 2018-04-22 12:10:44

agrohimdqy

Akaxe44 - 2018-04-22 08:55:45

Akaxe44

agrohimnwo - 2018-04-22 07:46:47

agrohimnwo

Ovuza20 - 2018-04-22 05:38:03

Ovuza20

agrohimuvl - 2018-04-22 02:14:02

agrohimuvl

Ubuqo21 - 2018-04-22 02:08:11

Ubuqo21

Fahag74 - 2018-04-21 22:28:00

Fahag74

Amuti53 - 2018-04-21 18:44:53

Amuti53

Iluge69 - 2018-04-21 08:48:35

Iluge69

Cufek70 - 2018-04-21 05:34:47

Cufek70

Aviqa73 - 2018-04-21 02:07:46

Aviqa73

Lepuj14 - 2018-04-20 19:36:19

Lepuj14

Udifu54 - 2018-04-20 16:05:58

Udifu54

Xuwog20 - 2018-04-20 10:15:48

Xuwog20

Jugenuake - 2018-04-20 08:59:17

Jugenuake

Uwofa20 - 2018-04-20 06:56:03

Uwofa20

Jebay28 - 2018-04-20 03:33:53

Jebay28

Ohiyu96 - 2018-04-19 23:53:21

Ohiyu96

Tifal55 - 2018-04-19 17:29:09

Tifal55

Axusu23 - 2018-04-19 11:54:43

Axusu23

Dixod89 - 2018-04-19 08:33:19

Dixod89

Obiwe64 - 2018-04-19 05:08:01

Obiwe64

Emove28 - 2018-04-19 01:36:32

Emove28

Hearceevert - 2018-04-18 20:54:19

Hearceevert

Pezaz64 - 2018-04-18 20:42:56

Pezaz64

Hearceevert - 2018-04-18 12:03:50

Hearceevert

Isine19 - 2018-04-18 08:57:46

Isine19

Idogo94 - 2018-04-18 05:43:03

Idogo94

Hearceevert - 2018-04-18 04:31:00

Hearceevert

Cimew89 - 2018-04-18 02:24:20

Cimew89

Qopid60 - 2018-04-17 22:55:30

Qopid60

Jejez14 - 2018-04-17 19:23:07

Jejez14

Parup38 - 2018-04-17 16:00:30

Parup38

Ofoti50 - 2018-04-17 12:36:18

Ofoti50

Zowax87 - 2018-04-17 09:21:09

Zowax87

Ahiji59 - 2018-04-17 06:16:13

Ahiji59

Yuzus41 - 2018-04-17 03:09:01

Yuzus41

Eyaki01 - 2018-04-16 17:31:34

Eyaki01

Hepap18 - 2018-04-16 14:07:33

Hepap18

Hearceevert - 2018-04-16 13:40:18

Hearceevert

Kiyaq35 - 2018-04-16 10:43:06

Kiyaq35

Ajore65 - 2018-04-16 07:26:23

Ajore65

Axoji52 - 2018-04-16 04:11:41

Axoji52

Borit35 - 2018-04-16 00:59:13

Borit35

Ulimo39 - 2018-04-15 21:37:30

Ulimo39

Awata81 - 2018-04-15 18:21:21

Awata81

Eqepu27 - 2018-04-15 15:08:54

Eqepu27

Nasow72 - 2018-04-15 11:55:27

Nasow72

Imove65 - 2018-04-15 08:46:59

Imove65

Hexiq15 - 2018-04-15 05:35:12

Hexiq15

Hearceevert - 2018-04-15 04:47:16

Hearceevert

Rajiq16 - 2018-04-15 02:25:25

Rajiq16

Viyab53 - 2018-04-14 23:10:01

Viyab53

Ugico02 - 2018-04-14 19:47:07

Ugico02

Alelo19 - 2018-04-14 16:25:24

Alelo19

Hearceevert - 2018-04-14 13:29:11

Hearceevert

Idela78 - 2018-04-14 13:06:11

Idela78

Visac59 - 2018-04-14 09:58:39

Visac59

Ateze82 - 2018-04-14 06:49:39

Ateze82

Iloka71 - 2018-04-14 03:37:50

Iloka71

Hearceevert - 2018-04-14 01:12:39

Hearceevert

Kokof28 - 2018-04-14 00:12:24

Kokof28

Citaq05 - 2018-04-13 04:01:04

Citaq05

Mumah14 - 2018-04-12 23:28:24

Mumah14

Wubum06 - 2018-04-12 19:03:22

Wubum06

Oxuki67 - 2018-04-12 15:41:53

Oxuki67

Ivolo24 - 2018-04-12 12:06:08

Ivolo24

Opoxu31 - 2018-04-12 08:34:45

Opoxu31

Puviz10 - 2018-04-12 04:40:33

Puviz10

Hearceevert - 2018-04-12 02:18:47

Hearceevert

Ujibu77 - 2018-04-12 00:52:35

Ujibu77

Zebim81 - 2018-04-11 20:49:59

Zebim81

Aqihe62 - 2018-04-11 09:51:50

Aqihe62

Hearceevert - 2018-04-11 04:54:53

Hearceevert

Ejaro17 - 2018-04-11 04:29:58

Ejaro17

Sewun27 - 2018-04-11 01:07:43

Sewun27

Hearceevert - 2018-04-10 22:40:30

Hearceevert

Osiso77 - 2018-04-10 19:11:48

Osiso77

Hearceevert - 2018-04-10 17:45:15

Hearceevert

Wumej02 - 2018-04-10 14:24:49

Wumej02

Davox51 - 2018-04-10 11:03:56

Davox51

Asaqe42 - 2018-04-10 07:39:41

Asaqe42

Kaweg37 - 2018-04-10 04:35:50

Kaweg37

Qeqaz71 - 2018-04-10 01:12:58

Qeqaz71

Emufi53 - 2018-04-09 21:43:49

Emufi53

Awure03 - 2018-04-09 18:10:36

Awure03

Agoku28 - 2018-04-09 05:08:11

Agoku28

Jirir61 - 2018-04-08 23:45:38

Jirir61

Ohuyu35 - 2018-04-08 20:01:36

Ohuyu35

Epoya79 - 2018-04-08 16:49:35

Epoya79

Elino49 - 2018-04-08 02:57:42

Elino49

Upiwu12 - 2018-04-07 23:38:30

Upiwu12

Olopo39 - 2018-04-07 19:58:51

Olopo39

Jigif47 - 2018-04-07 16:41:14

Jigif47

Sepij27 - 2018-04-07 13:22:31

Sepij27

Iseto58 - 2018-04-07 09:53:44

Iseto58

Bawig07 - 2018-04-07 06:40:56

Bawig07

Axesi38 - 2018-04-07 03:33:49

Axesi38

Abemo45 - 2018-04-06 21:24:33

Abemo45

Ivipe20 - 2018-04-06 17:47:05

Ivipe20

Unaho80 - 2018-04-06 14:20:14

Unaho80

Xocug01 - 2018-04-06 10:50:15

Xocug01

Busah54 - 2018-04-06 07:32:20

Busah54

Tuyiq63 - 2018-04-06 04:19:45

Tuyiq63

Uwari49 - 2018-04-06 01:05:56

Uwari49

Ohofu33 - 2018-04-05 21:34:34

Ohofu33

Oqena39 - 2018-04-05 18:08:15

Oqena39

Ulede66 - 2018-04-05 12:27:27

Ulede66

Pusut97 - 2018-04-05 08:54:55

Pusut97

Avuba27 - 2018-04-05 05:41:58

Avuba27

Iloqu07 - 2018-04-05 02:28:13

Iloqu07

Ofuzu10 - 2018-04-04 23:01:45

Ofuzu10

Gohiy96 - 2018-04-04 19:33:47

Gohiy96

Ohuyu83 - 2018-04-04 16:17:09

Ohuyu83

Imicu29 - 2018-04-04 12:48:25

Imicu29

Zukek42 - 2018-04-04 09:11:22

Zukek42

Qaqav49 - 2018-04-04 05:59:56

Qaqav49

Ifivo63 - 2018-04-04 02:54:22

Ifivo63

Uweha79 - 2018-04-03 23:20:35

Uweha79

Efene57 - 2018-04-03 19:33:34

Efene57

Ivoxi14 - 2018-04-03 16:03:15

Ivoxi14

Hopib38 - 2018-04-03 03:46:11

Hopib38

Ocifo04 - 2018-04-03 01:57:38

Ocifo04

Yitig39 - 2018-04-02 23:37:48

Yitig39

Icosu94 - 2018-04-02 20:42:02

Icosu94

Hulep14 - 2018-04-02 18:53:00

Hulep14

Honar51 - 2018-04-02 17:42:21

Honar51

Axufa87 - 2018-04-02 01:30:23

Axufa87

Sajoc45 - 2018-04-01 21:27:07

Sajoc45

Foqak18 - 2018-04-01 18:10:00

Foqak18

Ifuhi77 - 2018-04-01 14:51:16

Ifuhi77

Eqira76 - 2018-04-01 11:26:43

Eqira76

Vobul57 - 2018-04-01 07:51:48

Vobul57

Kasop09 - 2018-04-01 04:42:38

Kasop09

Asike92 - 2018-04-01 01:28:25

Asike92

Iwolo82 - 2018-03-31 21:49:46

Iwolo82

Uqadu16 - 2018-03-31 18:19:07

Uqadu16

Owalo81 - 2018-03-31 14:57:12

Owalo81

Alijo41 - 2018-03-31 10:46:31

Alijo41

Lajix78 - 2018-03-31 07:26:58

Lajix78

Obene49 - 2018-03-31 04:04:51

Obene49

Usipo07 - 2018-03-31 00:47:29

Usipo07

Ewavo40 - 2018-03-30 21:21:58

Ewavo40

Omizo70 - 2018-03-30 18:04:41

Omizo70

Arugu53 - 2018-03-30 13:59:48

Arugu53

Orupo69 - 2018-03-30 10:08:20

Orupo69

Ivego68 - 2018-03-30 06:37:58

Ivego68

Gigal76 - 2018-03-29 23:04:09

Gigal76

Wiqiy94 - 2018-03-29 18:55:55

Wiqiy94

Usijo45 - 2018-03-29 15:01:26

Usijo45

Badec93 - 2018-03-29 10:55:21

Badec93

Adifo20 - 2018-03-29 07:04:32

Adifo20

Okeja48 - 2018-03-29 03:27:43

Okeja48

Iyaka82 - 2018-03-28 23:24:20

Iyaka82

Aceda13 - 2018-03-28 18:36:54

Aceda13

Difiz30 - 2018-03-27 22:32:46

Difiz30

Asopi60 - 2018-03-27 16:41:37

Asopi60

BabloPridi - 2018-03-26 21:37:15

BabloPridi

Essaeeylok - 2018-02-23 16:08:07

Essaeeylok

Ileanacow - 2018-02-16 20:37:18

Ileanacow

Mariontib - 2018-02-15 21:14:54

Mariontib

Alinkadsn - 2018-02-13 21:46:57

Alinkadsn

Bogdanlwb - 2018-01-31 14:12:57

Bogdanlwb

Bogdanyyt - 2018-01-31 01:39:20

Bogdanyyt

Bogdanoop - 2018-01-30 12:28:55

Bogdanoop

Exiya15 - 2018-01-28 22:02:15

Exiya15

Viagraunix - 2018-01-26 17:20:47

Viagraunix

Viagraunix - 2018-01-26 16:49:09

Viagraunix

Patrioteyt - 2018-01-26 09:02:26

Patrioteyt

Patriotpvd - 2018-01-24 09:09:36

Patriotpvd

Bogdancay - 2018-01-23 12:09:53

Bogdancay

ZlobCop - 2018-01-22 13:59:35

ZlobCop

Bogdannkz - 2018-01-22 11:02:50

Bogdannkz

Bogdanjjz - 2018-01-21 02:52:02

Bogdanjjz

Bogdancrh - 2018-01-20 11:31:43

Bogdancrh

Patriotwon - 2018-01-17 00:34:17

Patriotwon

ZlobCop - 2018-01-15 09:15:40

ZlobCop

snegiroiwd - 2018-01-15 03:42:12

snegiroiwd

snegirotay - 2018-01-13 21:48:06

snegirotay

Simef31 - 2018-01-13 17:29:14

Simef31

snegirobzh - 2018-01-13 10:11:52

snegirobzh

Floydbup - 2018-01-12 17:23:38

Floydbup

Drakulaobjew - 2018-01-12 17:15:35

Drakulaobjew

Davidcor - 2018-01-12 17:12:58

Davidcor

Serviceogt - 2018-01-12 14:12:15

Serviceogt

JamesPam - 2018-01-12 01:45:53

JamesPam

JamesPam - 2018-01-12 01:45:47

JamesPam

Ihigu89 - 2018-01-11 21:46:54

Ihigu89

Charlesvof - 2018-01-11 12:14:24

Charlesvof

Floydbup - 2018-01-11 05:04:08

Floydbup

Drakulaobjew - 2018-01-11 04:34:38

Drakulaobjew

Davidcor - 2018-01-11 03:20:34

Davidcor

Afaro38 - 2018-01-10 22:51:18

Afaro38

Etotu88 - 2018-01-09 23:30:20

Etotu88

Ububu14 - 2018-01-08 22:25:36

Ububu14

Patrioteet - 2018-01-08 15:29:49

Patrioteet

Shelbymoutt - 2018-01-08 09:41:22

Shelbymoutt

Charlesvof - 2018-01-08 07:26:17

Charlesvof

Patriotinn - 2018-01-08 04:10:42

Patriotinn

Ahupe15 - 2018-01-07 18:03:31

Ahupe15

snegirodha - 2018-01-07 03:16:38

snegirodha

Charlesvof - 2018-01-06 16:58:56

Charlesvof

Shelbymoutt - 2018-01-06 07:44:48

Shelbymoutt

Bogdanifd - 2018-01-05 10:58:05

Bogdanifd

Charlesvof - 2018-01-05 06:40:26

Charlesvof

agrohimzgu - 2018-01-04 23:15:24

agrohimzgu

Ubuza39 - 2018-01-04 22:13:54

Ubuza39

Aroja92 - 2018-01-03 17:33:25

Aroja92

Bogdandto - 2018-01-03 15:10:53

Bogdandto

Isuri31 - 2018-01-03 14:23:46

Isuri31

Charlesvof - 2018-01-03 12:28:20

Charlesvof

Baxor21 - 2018-01-03 11:28:31

Baxor21

Enofo75 - 2018-01-03 08:27:54

Enofo75

Hirav71 - 2018-01-03 05:28:36

Hirav71

Bogdanhyr - 2018-01-03 04:21:58

Bogdanhyr

Cifiq16 - 2018-01-03 02:26:29

Cifiq16

Irixu05 - 2018-01-02 23:22:07

Irixu05

Obuja15 - 2018-01-02 20:18:47

Obuja15

Fapak47 - 2018-01-02 17:16:20

Fapak47

Atoqa11 - 2018-01-02 14:21:53

Atoqa11

Yeceb93 - 2018-01-02 11:24:24

Yeceb93

Noqih42 - 2018-01-02 08:22:21

Noqih42

Raxug15 - 2018-01-02 05:21:16

Raxug15

Kopog44 - 2018-01-02 02:14:57

Kopog44

Mokes22 - 2018-01-01 22:47:38

Mokes22

Bamij38 - 2018-01-01 19:21:23

Bamij38

Ubiwi45 - 2018-01-01 15:59:05

Ubiwi45

Shelbymoutt - 2018-01-01 13:57:55

Shelbymoutt

Ikexo89 - 2018-01-01 12:41:48

Ikexo89

Rejaw19 - 2018-01-01 09:18:52

Rejaw19

Genep28 - 2018-01-01 05:55:30

Genep28

Korud54 - 2018-01-01 02:43:40

Korud54

Uwehe35 - 2017-12-31 23:49:33

Uwehe35

Ebace04 - 2017-12-31 20:52:06

Ebace04

Kobux92 - 2017-12-31 17:59:13

Kobux92

Ogoti95 - 2017-12-31 15:00:30

Ogoti95

Ceqis26 - 2017-12-31 12:06:50

Ceqis26

Ocije62 - 2017-12-31 09:16:32

Ocije62

Charlesvof - 2017-12-31 07:13:03

Charlesvof

Aqiwo33 - 2017-12-31 06:26:08

Aqiwo33

Ficep16 - 2017-12-31 03:38:19

Ficep16

Uwuko06 - 2017-12-31 00:54:38

Uwuko06

Bogdangoq - 2017-12-30 22:41:51

Bogdangoq

Firob24 - 2017-12-30 22:06:58

Firob24

Gotug30 - 2017-12-30 19:24:55

Gotug30

Shelbymoutt - 2017-12-30 18:26:19

Shelbymoutt

Inova29 - 2017-12-30 16:43:21

Inova29

Bogdanmyn - 2017-12-30 15:49:30

Bogdanmyn

Avupe46 - 2017-12-30 13:53:34

Avupe46

Gomen60 - 2017-12-30 11:07:48

Gomen60

Zekuj36 - 2017-12-30 08:19:12

Zekuj36

Faces10 - 2017-12-30 05:33:17

Faces10

Gecen90 - 2017-12-30 02:46:49

Gecen90

Servicemzk - 2017-12-30 01:08:47

Servicemzk

Ihena70 - 2017-12-29 23:52:26

Ihena70

Epuza53 - 2017-12-29 20:54:22

Epuza53

Aleli23 - 2017-12-29 18:03:41

Aleli23

Opipi87 - 2017-12-29 14:38:53

Opipi87

Jakow80 - 2017-12-29 11:07:04

Jakow80

Ujemi22 - 2017-12-29 07:38:59

Ujemi22

Xixek36 - 2017-12-29 04:20:55

Xixek36

Dorav52 - 2017-12-29 01:01:04

Dorav52

Xefam45 - 2017-12-28 21:40:39

Xefam45

Imuvu77 - 2017-12-28 18:24:16

Imuvu77

Likif72 - 2017-12-28 13:59:13

Likif72

Bexar08 - 2017-12-28 07:42:51

Bexar08

Dawow51 - 2017-12-28 03:18:27

Dawow51

Eqobo71 - 2017-12-28 00:01:07

Eqobo71

Cideh58 - 2017-12-27 20:54:29

Cideh58

Ebopo29 - 2017-12-27 17:54:20

Ebopo29

Oceje80 - 2017-12-27 14:48:54

Oceje80

Alico27 - 2017-12-27 11:37:33

Alico27

Qewat54 - 2017-12-27 08:25:37

Qewat54

Zegow58 - 2017-12-27 05:16:57

Zegow58

Tosin58 - 2017-12-27 02:04:22

Tosin58

Ecuko05 - 2017-12-26 22:30:33

Ecuko05

Safab84 - 2017-12-26 18:50:15

Safab84

Adoxi80 - 2017-12-26 15:32:48

Adoxi80

Ofuju45 - 2017-12-26 12:21:26

Ofuju45

Yetag39 - 2017-12-26 09:13:01

Yetag39

Ayore99 - 2017-12-26 06:08:55

Ayore99

Sexax31 - 2017-12-26 03:03:02

Sexax31

Xosow68 - 2017-12-26 00:03:05

Xosow68

Busir97 - 2017-12-25 20:57:00

Busir97

Deror78 - 2017-12-25 17:59:22

Deror78

Niyix11 - 2017-12-25 14:36:58

Niyix11

Kiqiz49 - 2017-12-25 08:05:14

Kiqiz49

Sevoq65 - 2017-12-25 04:57:48

Sevoq65

Nicoy46 - 2017-12-25 01:52:36

Nicoy46

Aweqe85 - 2017-12-24 22:39:39

Aweqe85

Acopo79 - 2017-12-24 19:20:17

Acopo79

Epojo89 - 2017-12-24 16:09:30

Epojo89

Igici91 - 2017-12-24 12:52:29

Igici91

Yozak96 - 2017-12-24 09:48:56

Yozak96

Umubu16 - 2017-12-24 06:46:18

Umubu16

Lukiv46 - 2017-12-24 03:49:43

Lukiv46

Rodob51 - 2017-12-24 00:55:13

Rodob51

Ihika32 - 2017-12-23 21:45:42

Ihika32

Ulawe06 - 2017-12-23 18:44:19

Ulawe06

Ikexa03 - 2017-12-23 15:22:34

Ikexa03

Quloz80 - 2017-12-23 12:02:07

Quloz80

Awezo22 - 2017-12-23 08:47:03

Awezo22

Izoyu41 - 2017-12-23 05:43:00

Izoyu41

Hokuw09 - 2017-12-23 02:45:08

Hokuw09

Nuzuk61 - 2017-12-22 23:30:34

Nuzuk61

Batog34 - 2017-12-22 20:16:14

Batog34

Muzit97 - 2017-12-22 17:04:52

Muzit97

Medug06 - 2017-12-22 13:58:44

Medug06

agrohimbbc - 2017-12-22 13:14:46

agrohimbbc

Cejuf91 - 2017-12-22 10:52:26

Cejuf91

Jenek72 - 2017-12-22 07:42:08

Jenek72

Aropo95 - 2017-12-22 04:34:17

Aropo95

agrohimuyl - 2017-12-22 04:20:37

agrohimuyl

Hevuy04 - 2017-12-22 01:27:49

Hevuy04

Owuxa00 - 2017-12-21 22:10:33

Owuxa00

Nabix59 - 2017-12-21 18:16:54

Nabix59

Rolic12 - 2017-12-21 14:53:08

Rolic12

Iwavi87 - 2017-12-21 11:29:51

Iwavi87

Xiqic78 - 2017-12-21 08:16:25

Xiqic78

Akapi53 - 2017-12-21 05:09:01

Akapi53

Efite99 - 2017-12-21 02:02:03

Efite99

Gepij71 - 2017-12-20 22:50:04

Gepij71

Ijopo05 - 2017-12-20 19:39:02

Ijopo05

Wazok53 - 2017-12-20 16:32:25

Wazok53

Zegus81 - 2017-12-20 12:41:46

Zegus81

snegirorhc - 2017-12-20 12:40:30

snegirorhc

Udixe60 - 2017-12-20 09:11:10

Udixe60

Curor50 - 2017-12-20 06:03:27

Curor50

Atiki41 - 2017-12-20 03:02:39

Atiki41

Ugiti61 - 2017-12-20 00:03:01

Ugiti61

Ladev53 - 2017-12-19 20:53:20

Ladev53

Aruri63 - 2017-12-19 17:36:03

Aruri63

Alolo37 - 2017-12-19 13:56:08

Alolo37

Diset66 - 2017-12-19 10:06:59

Diset66

Wotin74 - 2017-12-19 07:13:43

Wotin74

Lunuz99 - 2017-12-19 04:15:25

Lunuz99

Ewebo17 - 2017-12-19 01:16:44

Ewebo17

Woniv40 - 2017-12-18 22:07:52

Woniv40

Ibajo81 - 2017-12-18 16:11:10

Ibajo81

Vejup76 - 2017-12-18 13:05:41

Vejup76

Juxuk62 - 2017-12-18 10:07:03

Juxuk62

Avaca91 - 2017-12-18 07:15:34

Avaca91

Okoko42 - 2017-12-18 04:26:07

Okoko42

Vumon26 - 2017-12-18 01:32:25

Vumon26

Nocoz27 - 2017-12-17 22:37:45

Nocoz27

Wiwox07 - 2017-12-17 19:36:47

Wiwox07

Ifexi21 - 2017-12-17 16:00:51

Ifexi21

Gayoj31 - 2017-12-17 13:03:43

Gayoj31

Enuva96 - 2017-12-17 10:13:17

Enuva96

Ulopi63 - 2017-12-17 07:20:14

Ulopi63

Gitey49 - 2017-12-17 04:28:45

Gitey49

Efuhi24 - 2017-12-17 01:38:03

Efuhi24

Quyuk16 - 2017-12-16 22:41:05

Quyuk16

Ruxun89 - 2017-12-16 19:25:16

Ruxun89

Idatu33 - 2017-12-16 16:10:49

Idatu33

Servicemcx - 2017-12-16 13:08:11

Servicemcx

Jixum01 - 2017-12-16 12:57:45

Jixum01

Abaje64 - 2017-12-16 09:51:27

Abaje64

Kevot52 - 2017-12-16 06:54:20

Kevot52

Ogiza46 - 2017-12-16 04:01:14

Ogiza46

Otaqa15 - 2017-12-16 01:10:08

Otaqa15

Moguq53 - 2017-12-15 22:05:55

Moguq53

Ategi45 - 2017-12-15 18:09:03

Ategi45

Civoq01 - 2017-12-15 15:02:00

Civoq01

Odiqo65 - 2017-12-15 11:53:49

Odiqo65

Letij57 - 2017-12-15 08:37:32

Letij57

Pijun90 - 2017-12-15 05:45:34

Pijun90

Serviceugf - 2017-12-15 02:50:24

Serviceugf

Sumek23 - 2017-12-15 02:46:50

Sumek23

Udufa48 - 2017-12-14 23:43:46

Udufa48

Omino79 - 2017-12-14 20:33:41

Omino79

Nuqoj20 - 2017-12-14 17:27:11

Nuqoj20

Palik79 - 2017-12-14 14:24:13

Palik79

Robec32 - 2017-12-14 11:20:06

Robec32

Ipeve27 - 2017-12-14 08:21:25

Ipeve27

Eleme94 - 2017-12-14 05:25:27

Eleme94

Eluna13 - 2017-12-14 02:24:52

Eluna13

Kaduw70 - 2017-12-13 23:13:57

Kaduw70

Oqune32 - 2017-12-13 20:04:43

Oqune32

Upuxe47 - 2017-12-13 16:56:59

Upuxe47

Liyaj86 - 2017-12-13 13:36:16

Liyaj86

Deviw26 - 2017-12-13 10:23:54

Deviw26

Ocici06 - 2017-12-13 07:13:48

Ocici06

Usigo71 - 2017-12-13 03:54:35

Usigo71

Kuvum96 - 2017-12-12 23:46:54

Kuvum96

Bepew77 - 2017-12-12 20:17:23

Bepew77

Emelu95 - 2017-12-12 17:03:02

Emelu95

Veyet15 - 2017-12-12 14:02:11

Veyet15

Lowik65 - 2017-12-12 11:04:47

Lowik65

Enucu92 - 2017-12-12 08:08:14

Enucu92

Erujo81 - 2017-12-12 05:11:48

Erujo81

Xonin20 - 2017-12-12 02:10:06

Xonin20

Kubaq36 - 2017-12-11 23:03:56

Kubaq36

Qokiq53 - 2017-12-11 19:47:48

Qokiq53

Emuci82 - 2017-12-11 16:36:27

Emuci82

Ogemu94 - 2017-12-11 13:24:30

Ogemu94

Isoza83 - 2017-12-11 10:21:15

Isoza83

Azawo85 - 2017-12-11 07:21:58

Azawo85

Uhake59 - 2017-12-11 04:25:01

Uhake59

Kadew99 - 2017-12-11 01:26:56

Kadew99

Jadaz64 - 2017-12-10 22:21:49

Jadaz64

Pahom57 - 2017-12-10 19:15:49

Pahom57

Vedur02 - 2017-12-10 15:19:55

Vedur02

Basen92 - 2017-12-10 11:52:26

Basen92

Ubope15 - 2017-12-10 08:33:12

Ubope15

Iduzi75 - 2017-12-10 05:21:16

Iduzi75

Upufi25 - 2017-12-10 02:03:42

Upufi25

Mezaz43 - 2017-12-09 22:45:55

Mezaz43

Qadel95 - 2017-12-09 18:20:06

Qadel95

Hehix12 - 2017-12-09 15:02:58

Hehix12

Kazed01 - 2017-12-09 11:43:55

Kazed01

Ojape46 - 2017-12-09 08:30:07

Ojape46

Bisuv48 - 2017-12-09 05:19:17

Bisuv48

Sefuz77 - 2017-12-09 02:12:45

Sefuz77

Umuju78 - 2017-12-08 22:54:55

Umuju78

Iwivo35 - 2017-12-08 19:37:46

Iwivo35

Oyuvu84 - 2017-12-08 16:22:18

Oyuvu84

Ipepi60 - 2017-12-08 12:55:59

Ipepi60

Ukoke40 - 2017-12-08 09:48:57

Ukoke40

Opiya67 - 2017-12-08 06:19:53

Opiya67

Wixuj05 - 2017-12-08 03:04:11

Wixuj05

Isowo51 - 2017-12-07 23:59:34

Isowo51

Eyini62 - 2017-12-07 20:42:53

Eyini62

Baked37 - 2017-12-07 17:09:59

Baked37

Ipuli88 - 2017-12-07 14:05:57

Ipuli88

Ewexe03 - 2017-12-07 11:13:44

Ewexe03

Gevuw64 - 2017-12-07 08:22:36

Gevuw64

Uqabi17 - 2017-12-07 05:33:20

Uqabi17

Gaxoh04 - 2017-12-07 02:32:24

Gaxoh04

Ekoca08 - 2017-12-06 23:38:47

Ekoca08

Unoye03 - 2017-12-06 20:03:26

Unoye03

Iluqe08 - 2017-12-06 16:37:57

Iluqe08

Pukef61 - 2017-12-06 13:28:30

Pukef61

Odovo01 - 2017-12-06 10:19:46

Odovo01

Equyo92 - 2017-12-06 07:07:52

Equyo92

Diyah39 - 2017-12-06 03:46:24

Diyah39

Joguf11 - 2017-12-06 00:29:27

Joguf11

Gufor80 - 2017-12-05 20:32:40

Gufor80

Fevis37 - 2017-12-05 17:33:12

Fevis37

Ivoya96 - 2017-12-05 14:32:21

Ivoya96

Luhet81 - 2017-12-05 11:28:02

Luhet81

Uxexa45 - 2017-12-05 08:22:55

Uxexa45

Ovazi96 - 2017-12-05 05:22:44

Ovazi96

Fetat75 - 2017-12-05 02:21:18

Fetat75

Ayiba78 - 2017-12-04 23:19:46

Ayiba78

Pimeb98 - 2017-12-04 20:08:20

Pimeb98

Ravar47 - 2017-12-04 16:58:39

Ravar47

Goyeh36 - 2017-12-04 11:44:38

Goyeh36

Bawej33 - 2017-12-04 08:43:11

Bawej33

Hodid36 - 2017-12-04 05:46:59

Hodid36

Ilaza20 - 2017-12-04 02:47:37

Ilaza20

Ayura72 - 2017-12-03 23:45:10

Ayura72

Zotum90 - 2017-12-03 20:39:43

Zotum90

Neqef93 - 2017-12-03 17:32:54

Neqef93

Ayubo85 - 2017-12-02 19:30:50

Ayubo85

Yajoh53 - 2017-12-02 16:06:43

Yajoh53

Purup72 - 2017-12-02 12:37:28

Purup72

Kinas83 - 2017-12-02 09:19:52

Kinas83

Luqek55 - 2017-12-02 06:07:45

Luqek55

Ikoxi25 - 2017-12-02 03:03:55

Ikoxi25

Savim81 - 2017-12-01 23:56:09

Savim81

Idacu39 - 2017-12-01 20:35:44

Idacu39

Nadam88 - 2017-12-01 17:24:54

Nadam88

Xuval44 - 2017-12-01 13:59:25

Xuval44

Mucis19 - 2017-12-01 10:40:50

Mucis19

Idida99 - 2017-12-01 07:25:46

Idida99

Uduwu88 - 2017-12-01 04:15:18

Uduwu88

Fuyiv60 - 2017-12-01 00:25:10

Fuyiv60

Tebiv90 - 2017-11-30 19:15:52

Tebiv90

Eneve07 - 2017-11-30 15:01:34

Eneve07

Huqaj30 - 2017-11-30 11:04:51

Huqaj30

Nuyon80 - 2017-11-30 07:15:54

Nuyon80

Ozofu97 - 2017-11-30 03:37:02

Ozofu97

Ruhiv96 - 2017-11-29 23:58:42

Ruhiv96

Ijemu53 - 2017-11-29 20:16:16

Ijemu53

Owoba67 - 2017-11-29 16:27:59

Owoba67

Fidut09 - 2017-11-29 13:09:46

Fidut09

Iceti06 - 2017-11-29 09:48:07

Iceti06

Ociva86 - 2017-11-29 06:33:46

Ociva86

Jamor61 - 2017-11-29 03:18:31

Jamor61

Pubus83 - 2017-11-28 23:35:14

Pubus83

Apuye46 - 2017-11-28 19:50:22

Apuye46

Yosaw76 - 2017-11-28 16:17:17

Yosaw76

Guqaq94 - 2017-11-28 12:08:46

Guqaq94

Arole14 - 2017-11-28 08:02:22

Arole14

Onaca45 - 2017-11-28 04:02:10

Onaca45

Iseru63 - 2017-11-28 00:10:48

Iseru63

Zabun07 - 2017-11-27 20:46:45

Zabun07

Rogaw05 - 2017-11-27 17:42:12

Rogaw05

Ojomu84 - 2017-11-27 14:42:37

Ojomu84

Cisuy89 - 2017-11-27 11:50:07

Cisuy89

Paceq32 - 2017-11-27 08:55:42

Paceq32

Arofo22 - 2017-11-27 06:02:10

Arofo22

Maqij43 - 2017-11-27 03:13:03

Maqij43

Asaku50 - 2017-11-27 00:20:28

Asaku50

Upunu18 - 2017-11-26 21:22:02

Upunu18

Oluse48 - 2017-11-26 17:19:14

Oluse48

Soyog30 - 2017-11-26 14:16:35

Soyog30

Puraf35 - 2017-11-26 11:08:46

Puraf35

Vijek69 - 2017-11-26 08:02:40

Vijek69

Lowek42 - 2017-11-26 05:08:04

Lowek42

Eruyi07 - 2017-11-26 02:11:27

Eruyi07

Aroro43 - 2017-11-25 22:53:43

Aroro43

Hitoy25 - 2017-11-25 19:25:08

Hitoy25

Mupuk81 - 2017-11-25 16:17:03

Mupuk81

Acijo29 - 2017-11-25 12:27:50

Acijo29

Kibus03 - 2017-11-25 08:38:03

Kibus03

Vuhoh84 - 2017-11-25 04:49:02

Vuhoh84

Xecaz36 - 2017-11-25 00:42:14

Xecaz36

Afake97 - 2017-11-24 20:32:44

Afake97

Pirot99 - 2017-11-24 16:17:34

Pirot99

abluzequvihi - 2017-11-24 16:06:54

abluzequvihi

uzibodyux - 2017-11-24 15:54:36

uzibodyux

cojuhepixizox - 2017-11-24 12:39:26

cojuhepixizox

ovcasij - 2017-11-24 12:26:47

ovcasij

Jakaj02 - 2017-11-24 11:08:44

Jakaj02

ataaridysemet - 2017-11-24 08:11:50

ataaridysemet

ukaqadosoza - 2017-11-24 08:00:36

ukaqadosoza

Duhil27 - 2017-11-24 07:50:13

Duhil27

eroyufavpu - 2017-11-24 07:41:11

eroyufavpu

ixemakajlcita - 2017-11-24 07:22:47

ixemakajlcita

Mokeh96 - 2017-11-24 04:31:16

Mokeh96

Nubaw28 - 2017-11-24 01:11:58

Nubaw28

Jiwiz11 - 2017-11-23 21:41:06

Jiwiz11

Upozi36 - 2017-11-23 18:04:46

Upozi36

Dequt40 - 2017-11-23 14:26:14

Dequt40

Olire48 - 2017-11-23 10:49:28

Olire48

Evata40 - 2017-11-23 07:26:55

Evata40

Zefan11 - 2017-11-23 04:12:58

Zefan11

Sazic31 - 2017-11-23 00:40:02

Sazic31

Quter80 - 2017-11-22 20:42:08

Quter80

Duxiw36 - 2017-11-22 13:35:51

Duxiw36

Kiyec39 - 2017-11-22 10:35:03

Kiyec39

Owemi93 - 2017-11-22 07:33:08

Owemi93

Yudel18 - 2017-11-22 04:33:49

Yudel18

Humuw22 - 2017-11-22 01:14:52

Humuw22

Afoli37 - 2017-11-21 21:38:17

Afoli37

Bipuw67 - 2017-11-21 17:41:22

Bipuw67

Ripux74 - 2017-11-21 11:18:53

Ripux74

Huzoq14 - 2017-11-21 07:46:27

Huzoq14

Dixuy06 - 2017-11-21 04:17:17

Dixuy06

Cavom42 - 2017-11-21 00:45:31

Cavom42

Bewol73 - 2017-11-20 21:00:33

Bewol73

Ipani51 - 2017-11-20 17:19:59

Ipani51

Iqizi53 - 2017-11-20 13:48:14

Iqizi53

Oqoti83 - 2017-11-20 10:13:25

Oqoti83

Inamo59 - 2017-11-20 06:46:33

Inamo59

Viyax32 - 2017-11-20 03:19:55

Viyax32

Okata12 - 2017-11-19 23:46:41

Okata12

Esaze72 - 2017-11-19 20:15:57

Esaze72

Baqan64 - 2017-11-19 16:45:25

Baqan64

Okaca51 - 2017-11-19 13:14:00

Okaca51

Wafuv83 - 2017-11-19 09:41:10

Wafuv83

Xuxom23 - 2017-11-19 06:11:51

Xuxom23

Luruh95 - 2017-11-19 01:14:43

Luruh95

Iqode77 - 2017-11-18 21:44:45

Iqode77

Zayoz59 - 2017-11-18 18:10:53

Zayoz59

Awifi57 - 2017-11-18 14:41:38

Awifi57

Nerok06 - 2017-11-18 11:07:30

Nerok06

Yekop85 - 2017-11-18 07:31:17

Yekop85

Ibaxa59 - 2017-11-18 04:04:39

Ibaxa59

Ihaxi01 - 2017-11-18 00:37:13

Ihaxi01

Aseju13 - 2017-11-17 21:07:59

Aseju13

Enaje06 - 2017-11-17 17:46:38

Enaje06

Fopik81 - 2017-11-17 14:19:23

Fopik81

Ucuma16 - 2017-11-17 10:53:22

Ucuma16

Wojib22 - 2017-11-17 07:27:12

Wojib22

Puxin74 - 2017-11-17 04:03:23

Puxin74

Opura58 - 2017-11-16 17:30:28

Opura58

Tiniq37 - 2017-11-16 14:05:46

Tiniq37

Vifax64 - 2017-11-16 10:46:24

Vifax64

Xonaz06 - 2017-11-16 07:35:39

Xonaz06

Zagic13 - 2017-11-16 04:30:01

Zagic13

Aweyo21 - 2017-11-16 01:19:37

Aweyo21

Gelif60 - 2017-11-15 22:01:11

Gelif60

Obowi07 - 2017-11-15 18:47:25

Obowi07

Wosop61 - 2017-11-15 15:26:05

Wosop61

Ejuse30 - 2017-11-15 11:52:03

Ejuse30

Ukosa00 - 2017-11-15 08:13:37

Ukosa00

Ipiro25 - 2017-11-15 04:58:09

Ipiro25

Ijake25 - 2017-11-15 01:56:47

Ijake25

Efate97 - 2017-11-14 22:46:07

Efate97

Midet16 - 2017-11-14 19:27:10

Midet16

Katak77 - 2017-11-14 16:04:27

Katak77

Hokul53 - 2017-11-14 12:11:52

Hokul53

Owene79 - 2017-11-14 08:11:55

Owene79

Zupoz95 - 2017-11-14 04:17:25

Zupoz95

Xasin75 - 2017-11-14 00:12:26

Xasin75

Erozo25 - 2017-11-13 20:01:14

Erozo25

Opeso26 - 2017-11-13 16:21:25

Opeso26

Yiyel35 - 2017-11-13 12:47:12

Yiyel35

Ayude43 - 2017-11-13 08:55:08

Ayude43

Eyuqi55 - 2017-11-13 05:07:29

Eyuqi55

Vapic80 - 2017-11-13 01:14:27

Vapic80

Oqejo96 - 2017-11-12 21:20:37

Oqejo96

Utoqe41 - 2017-11-12 17:29:13

Utoqe41

Ageme23 - 2017-11-12 04:15:34

Ageme23

Ejogo42 - 2017-11-12 00:42:58

Ejogo42

Vason81 - 2017-11-11 20:41:27

Vason81

Ofosa81 - 2017-11-11 16:42:47

Ofosa81

Ejudi43 - 2017-11-11 13:40:23

Ejudi43

Abane25 - 2017-11-11 10:35:57

Abane25

Qinoq43 - 2017-11-11 07:34:33

Qinoq43

Iwuyi98 - 2017-11-11 04:35:03

Iwuyi98

Obeba08 - 2017-11-11 01:28:46

Obeba08

Welur77 - 2017-11-10 22:23:03

Welur77

Etire01 - 2017-11-10 18:58:06

Etire01

Ejuni89 - 2017-11-10 15:48:28

Ejuni89

Begac16 - 2017-11-10 07:42:39

Begac16

Remer68 - 2017-11-10 04:21:09

Remer68

Kebov73 - 2017-11-10 01:13:05

Kebov73

Esefa14 - 2017-11-09 21:36:35

Esefa14

Jucef01 - 2017-11-09 17:10:18

Jucef01

Ukuni82 - 2017-11-09 11:51:18

Ukuni82

Ejiga74 - 2017-11-09 06:29:00

Ejiga74

Pesic51 - 2017-11-09 01:44:27

Pesic51

Ezotu13 - 2017-11-08 22:46:31

Ezotu13

Rimeh02 - 2017-11-08 19:46:07

Rimeh02

Ojiro22 - 2017-11-08 16:46:33

Ojiro22

Rexej92 - 2017-11-08 13:53:59

Rexej92

Ifava21 - 2017-11-08 10:54:37

Ifava21

Zopog06 - 2017-11-08 07:50:32

Zopog06

Aniqa35 - 2017-11-08 04:38:45

Aniqa35

Aneha61 - 2017-11-08 01:20:02

Aneha61

Cupah84 - 2017-11-07 23:28:37

Cupah84

Gipol97 - 2017-11-07 19:46:18

Gipol97

Xezuz59 - 2017-11-07 16:16:56

Xezuz59

Osabu74 - 2017-11-07 12:45:44

Osabu74

Liqeg83 - 2017-11-07 09:15:22

Liqeg83

Adala38 - 2017-11-07 05:44:23

Adala38

Jeder06 - 2017-11-07 02:08:13

Jeder06

Gibog64 - 2017-11-06 22:45:03

Gibog64

Naraz19 - 2017-11-06 19:27:06

Naraz19

Udota42 - 2017-11-06 16:12:58

Udota42

Enopa93 - 2017-11-06 12:59:24

Enopa93

Emuba51 - 2017-11-06 09:43:56

Emuba51

Jecam81 - 2017-11-06 06:39:28

Jecam81

Tutoc40 - 2017-11-06 03:35:34

Tutoc40

Uduxu25 - 2017-11-06 00:34:36

Uduxu25

Yisaw52 - 2017-11-05 21:25:29

Yisaw52

Danos35 - 2017-11-05 18:20:32

Danos35

Oneka66 - 2017-11-05 15:22:59

Oneka66

Vuyiw64 - 2017-11-05 12:23:33

Vuyiw64

Gomid06 - 2017-11-05 09:20:19

Gomid06

Iruza91 - 2017-11-05 06:27:03

Iruza91

Edeco79 - 2017-11-05 03:42:31

Edeco79

Padav43 - 2017-11-05 00:57:23

Padav43

Gogoj82 - 2017-11-04 22:03:49

Gogoj82

Fuzuh55 - 2017-11-04 19:15:51

Fuzuh55

Bayax30 - 2017-11-04 16:30:32

Bayax30

Oriqe67 - 2017-11-04 13:43:10

Oriqe67

Zasec63 - 2017-11-04 10:54:42

Zasec63

Ebeka41 - 2017-11-04 08:09:34

Ebeka41

Wudix16 - 2017-11-04 05:25:01

Wudix16

Iriku35 - 2017-11-04 02:36:19

Iriku35

Ugulu14 - 2017-11-03 23:43:49

Ugulu14

Newim34 - 2017-11-03 20:49:53

Newim34

Aziqo89 - 2017-11-03 17:48:26

Aziqo89

Wafom57 - 2017-11-03 14:12:25

Wafom57

Jogik00 - 2017-11-03 11:15:04

Jogik00

Bujen69 - 2017-11-03 08:19:28

Bujen69

Aqulu36 - 2017-11-03 05:37:11

Aqulu36

Uyuva78 - 2017-11-03 02:54:28

Uyuva78

Feyum88 - 2017-11-03 00:06:09

Feyum88

Ibige83 - 2017-11-02 21:11:02

Ibige83

Kaxiv73 - 2017-11-02 18:09:00

Kaxiv73

Tutex57 - 2017-11-02 14:57:31

Tutex57

Uxopa21 - 2017-11-02 11:55:44

Uxopa21

Uvizi85 - 2017-11-02 08:53:30

Uvizi85

Ojabu11 - 2017-11-02 05:51:03

Ojabu11

Acatu42 - 2017-11-02 02:57:07

Acatu42

Atatu39 - 2017-11-01 23:42:05

Atatu39

Fikan94 - 2017-11-01 20:41:03

Fikan94

Ureci99 - 2017-11-01 17:44:23

Ureci99

Ivawa32 - 2017-11-01 12:09:12

Ivawa32

Kilam24 - 2017-11-01 05:25:41

Kilam24

Oluzu66 - 2017-11-01 02:27:38

Oluzu66

Gefeh32 - 2017-10-31 23:22:11

Gefeh32

Pison74 - 2017-10-31 20:13:21

Pison74

Geguk71 - 2017-10-31 17:06:33

Geguk71

Adojo70 - 2017-10-31 14:06:51

Adojo70

Otepe23 - 2017-10-31 11:07:12

Otepe23

Titil74 - 2017-10-31 08:05:10

Titil74

Fagay73 - 2017-10-31 05:09:14

Fagay73

Ohavu29 - 2017-10-31 02:05:23

Ohavu29

Sosok51 - 2017-10-30 23:00:29

Sosok51

Patriotyil - 2017-10-30 22:24:45

Patriotyil

Emuki34 - 2017-10-30 19:57:30

Emuki34

Qubil08 - 2017-10-30 17:02:11

Qubil08

Akuxu77 - 2017-10-30 14:11:05

Akuxu77

Qijiw08 - 2017-10-30 11:21:54

Qijiw08

Abumo12 - 2017-10-30 08:34:41

Abumo12

Vuxin86 - 2017-10-30 05:51:10

Vuxin86

Boziz84 - 2017-10-30 03:11:17

Boziz84

Giguq62 - 2017-10-30 00:28:36

Giguq62

Okeqi76 - 2017-10-29 21:46:58

Okeqi76

Uvanu09 - 2017-10-29 19:05:04

Uvanu09

Isesu92 - 2017-10-29 16:23:35

Isesu92

Owito76 - 2017-10-29 13:38:45

Owito76

Lisaw85 - 2017-10-29 10:55:50

Lisaw85

Nolud28 - 2017-10-29 08:13:44

Nolud28

Ipiwi68 - 2017-10-29 05:28:58

Ipiwi68

Dezay19 - 2017-10-29 02:29:06

Dezay19

Oquxu77 - 2017-10-28 23:20:29

Oquxu77

agrohimvgb - 2017-10-28 21:14:19

agrohimvgb

Uriji61 - 2017-10-28 20:18:52

Uriji61

Idudu75 - 2017-10-28 17:27:34

Idudu75

Nagoz73 - 2017-10-28 14:41:16

Nagoz73

agrohimoaz - 2017-10-28 14:29:04

agrohimoaz

Oxaza51 - 2017-10-28 12:00:33

Oxaza51

Atuqu11 - 2017-10-28 09:19:20

Atuqu11

agrohimgjd - 2017-10-28 08:44:04

agrohimgjd

Cubay20 - 2017-10-28 06:38:07

Cubay20

Vufex41 - 2017-10-28 03:53:56

Vufex41

agrohimbbq - 2017-10-28 02:29:44

agrohimbbq

Fokew42 - 2017-10-28 01:03:07

Fokew42

Apozi40 - 2017-10-27 20:53:43

Apozi40

Sigew56 - 2017-10-27 18:06:59

Sigew56

Yogic58 - 2017-10-27 12:40:03

Yogic58

Ikoke59 - 2017-10-27 05:53:06

Ikoke59

Ivava85 - 2017-10-27 03:13:06

Ivava85

Sojes07 - 2017-10-27 00:23:39

Sojes07

Ipizu71 - 2017-10-26 21:40:12

Ipizu71

Rugab97 - 2017-10-26 18:57:26

Rugab97

Ikito49 - 2017-10-26 16:11:50

Ikito49

Qocet18 - 2017-10-26 13:30:42

Qocet18

Ozuzu69 - 2017-10-26 10:48:12

Ozuzu69

Inubo75 - 2017-10-26 08:06:28

Inubo75

Nures00 - 2017-10-26 05:28:47

Nures00

Otobi07 - 2017-10-26 02:41:17

Otobi07

Omigu00 - 2017-10-25 23:52:46

Omigu00